Moet oppasmoeder belasting betalen
oppasmoeder Ik heb een oppas aan huis gedurende 20 uur per week, officieel geregistreerd via het gastouderbureau Koba. Hoe zit het met het afdragen van belasting over de vergoeding? Wij betalen 100 euro per week (5 euro per uur) en waren in de veronderstelling dat dit zonder afdracht van belasting mogelijk was, zowel voor de ouders als voor de opvangmoeder. Onze oppasmoeder heeft nog een andere baan voor twee halve dagen en een werkloze man met uitkering.


Is de premie die je maandelijks aan het gastouderbureau moet betalen, onderdeel van de opvangkosten en wordt deze derhalve bij de subsidie betrokken?


U betaalt voor kinderopvang aan het gastouderbureau. Op basis van het uurtarief, uw inkomen en het aantal kinderen dat u in de opvang heeft, bepaalt de belastingdienst de kinderopvangtoeslag waarop u recht heeft. Verder heeft kinderopvang geen fiscale gevolgen voor u. U kunt dus geen extra bedrag aftrekken wegens kinderopvangkosten en ook met de betaalde administratiekosten kunt u fiscaal niets doen. De kinderopvangtoeslag die u ontvangt, hoeft u niet als inkomen op te geven.


Voor de oppasmoeder is het een ander verhaal. Zij ontvangt haar inkomsten via het gastouderbureau. Dit zijn inkomsten uit arbeid. Waarom zou daar geen inkomstenbelasting over verschuldigd zijn? De oppasmoeder is over haar totale jaarinkomen 33,65% belasting verschuldigd. Het verschuldigde bedrag wordt verminderd met de heffingskortingen waarop zij recht heeft. Welke heffingskortingen dat zijn, hangt af van haar omstandigheden. In ieder geval heeft zij recht op algemene heffingskorting (2043) en arbeidskorting (een percentage van haar verdiensten).


Als zij een kind jonger dan 18 jaar thuis heeft wonen, bestaat er recht op kinderkorting en als zij buitenshuis meer dan 4475 verdient en haar kinderen nog geen 12 jaar zijn, heeft zij ook nog recht op combinatiekorting en aanvullende combinatiekorting (bij elkaar 849). Door de kortingen is het bedrag dat er uiteindelijk aan belasting moet worden betaald, vaak 0. Het inkomen of de uitkering van haar man is niet van belang voor de hoogte van haar aanslag.

Bron: Overgeld.nl 7 mei 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant