Na 65e verjaardag toch aow premie betalen
verjaardag Mijn vrouw en ik zijn in de loop van 2006 beiden 65 jaar geworden. Mijn vrouw ontvangt daarom vanaf juli 2006 aow en verder geen andere inkomsten in 2006. Mijn vrouw doet aangifte met hetzelfde computerprogramma als ik; haar ontvangen aow wordt hierin ook opgenomen.


In het overzicht van de belasting en premieberekening zie ik nu dat over haar inkomen (uitsluitend aow) een zogenoemd afgeleid percentage (8,95%) aow-premie is berekend. Dit lijkt mij niet juist omdat over aow geen premie hoeft te worden betaald. Gaarne zou ik van u willen weten of deze zienswijze van mij juist is, respectievelijk hoe ik kan voorkomen dat mijn vrouw een aanslag premie aow zal worden opgelegd.


U vraagt zich af of het klopt dat uw vrouw, in het jaar dat zij 65 wordt, over haar inkomsten na haar verjaardag toch aow-premie moet betalen. Dit lijkt inderdaad vreemd, maar het klopt wel.


Boven de 65 hoeven mensen geen aow-premie te betalen. In het jaar dat iemand 65 wordt, geldt niet het gewone belastingtarief voor 65-plussers maar een tarief dat er rekening mee houdt wanneer iemand precies jarig is.


Over de maanden dat men nog 64 is, is het belastingtarief inclusief aow verschuldigd. Hoe later in het jaar men jarig is, des te meer maanden men nog 64 was en des te dichter het belastingtarief ligt bij het gewone tarief van mensen onder de 65.


Ook de belastingkortingen waarop men recht heeft worden herberekend in het jaar dat men 65 wordt, afhankelijk van de maand waarin men jarig is. Alleen voor de ouderenkorting en de kortingen wegens maatschappelijke beleggingen en durfkapitaal geldt een uitzondering. Daar heeft u in zijn geheel recht op, al zou u pas in december 65 worden.


Bij het berekenen van de verschuldigde belasting kijkt de Belastingdienst naar de jaarinkomsten en niet naar de maand waarin die inkomsten zijn ontvangen.


Zo kan het dus voorkomen dat mensen die uitsluitend na hun 65e inkomsten hadden, toch een gedeelte aow-premie over dit bedrag verschuldigd zijn.


Dit verschijnsel doet zich alleen voor in het jaar dat iemand 65 wordt. Het jaar daarop is geen aow-premie meer verschuldigd.


Uw vrouw is in het jaar dat zij 65 wordt dus aow-premie verschuldigd over haar inkomsten. Waarschijnlijk vallen de consequenties hiervan toch mee door het feit dat zij recht heeft op de volledige ouderenkorting.

Bron: Overgeld.nl 26 februari 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant