Na overlijden partner in januari 0 procent belasting in box 3
overlijden U legde uit dat door een uitspraak van de Hoge Raad iemand na het overlijden van de partner bij aangifte in box 3 het gezamenlijk vermogen geheel kan toedelen aan de overleden partner. Bovendien kun je kiezen voor vollejaarspartnerschap en geldt de opbrengst van het vermogen niet over het hele jaar maar tot aan de maand van overlijden. Nu is mijn schoonmoeder overleden op 14 januari 2006. Betekent het dan dat ik mag invullen dat er 0% rendement over het vermogen is behaald in 2006?


Het klinkt inderdaad wat vreemd, 0%, maar uw conclusie is juist; alleen het rendement over de maanden dat iemand nog in leven was in het belastingjaar, telt mee. De maand waarin men overlijdt, wordt niet meegeteld. Wanneer de belastingplichtige dus in januari overlijdt, is het forfaitair rendement inderdaad 0%.

Bron: Overgeld.nl 5 februari 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant