Naar welke uitspraak van de hoge raad verwijs ik ivm peildatum box 3 bij overlijden partner
overlijden Ik heb ons hele vermogen in box 3 aan mijn in januari 2006 overleden echtgenote toebedeeld, waar u over schreef. In de berekening van de forfaitaire winst wordt het hele jaar meegerekend, in plaats van de maanden dat zij leefde. Nul dus in dit geval, wat een hoop belasting scheelt. In Uw artikelen wordt verwezen naar een gewonnen rechtszaak. Heeft U daarvan de details die ik later ongetwijfeld nodig heb in mijn verweerschrift?


P.S. De hiervoor aangeschafte almanak weet van niets, weggegooid geld.


Het aangifte programma rekent inderdaad verder zonder tijdsevenredige herleiding. Wanneer u de aangifte verstuurd heeft, kunt u in een aanvulling op de aangifte verzoeken om aanpassing van het forfaitaire rendementspercentage overeenkomstig de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 8 september 2006 nr 41652.

Bron: Overgeld.nl 21 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant