Nederland raakt positie in scheepvaart kwijt
scheepvaart Nederland dreigt zijn toonaangevende positie in scheepvaartland kwijt te raken. De overheid moet daarom snel de belastingregels veranderen, waarschuwt PricewaterhouseCoopers (PwC). Het zogeheten tonnageregime zou verouderd en door buurlanden voorbijgestreefd zijn.Een tonnageregime is een fiscale regeling waarbij reders per ton een belastingvoordeel krijgen, bedoeld om scheepvaarders aan een land te binden. In 1996 was Nederland een van de eerste landen die zo'n tonnageregime invoerde, waarna volgens PwC een stevige positie werd veroverd als aantrekkelijk scheepvaartland. Nederland dreigt die positie te verliezen doordat het regime in al die jaren nauwelijks is veranderd, en door buurlanden als Duitsland, Groot-Brittanni, Belgi en Denemarken voorbij is gestreefd. De Nederlandse scheepvaartindustrie groeit minder snel dan die in omliggende landen, ondanks gunstige marktomstandigheden, stellen de onderzoekers. Nederland kan alleen maar op meer concurrentie rekenen. Zo staan Zweden en Polen op het punt een tonnageregime in te voeren, en is in Denemarken het regime verbeterd. PwC doet een aantal aanbevelingen aan de overheid. Zo zou het moment waarop een scheepvaartonderneming voor een regime kiest flexibeler moeten. Volgens de huidige Nederlandse regels kan dat alleen in het jaar van oprichting, iets dat vaak als belemmering wordt gezien. Een ander voorstel is dat voor de grotere schepen een laag toptarief wordt ingevoerd.

Bron: De Pers 22 augustus 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant