Niets verdiend toch een voorlopige aanslag gekregen
voorlopige Mijn zoon, 30 jaar oud, heeft in 2006 geen inkomsten gehad. Hij verbleef en verblijft merendeels in het buitenland. Hij wordt gedeeltelijk onderhouden door zijn vriend die regelmatig geld op zijn rekening stort en de zorgverzekering (basis en aanvullend) betaalt. In 2005 heeft hij in loondienst gewerkt plus eenmalig 3000 verdiend met een eigen bedrijfje. N.a.v. kreeg hij in 2006 o.a. met de omzetbelasting te maken. Die heeft hij betaald dus dat is in orde.


Recentelijk heeft hij de belastingformulieren toegestuurd gekregen en een voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2007 van 132,- euro, gebaseerd op het inkomen van 3000,- met het eigen bedrijfje in 2005, gekregen.


Mijn zoon is psychisch niet in orde en wij proberen hem zoveel mogelijk te helpen. Kunt U mij misschien advies geven hoe ik mijn zoon kan helpen de omzetbelasting en inkomstenbelastingformulieren (2006) in te vullen?


Wanneer uw zoon in 2006 niets verdiend heeft en niets betaald heeft, is zijn aangifte eenvoudig in te vullen. Hij moet de aangifte natuurlijk wel zelf tekenen. Wanneer uw zoon niets gedaan heeft waarover hij omzetbelasting verschuldigd is, zal ook die aangifte eenvoudig zijn. Tegen de voorlopige aanslag Zvw kan uw zoon bezwaar maken. Hij legt in zijn bezwaarschrift dan uit waarom hij denkt niets verschuldigd te zijn (hij heeft geen inkomsten) en hij vraagt om uitstel van betaling. Hij kan ook gewoon betalen (dat is misschien makkelijker) want wanneer uw zoon het bedrag niet verschuldigd is, dan zal hij het op termijn weer terug krijgen. Wanneer u denkt dat deze zaak toch niet zo eenvoudig ligt, kunt u toch beter een adviseur raadplegen, die kan dan rekening houdend met alle feiten, u adviseren.

Bron: Overgeld.nl 21 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant