Nieuw kabinet verlaagt lasten met drie miljard
verlaagt DEN HAAG - Het nieuwe kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie trekt drie miljard euro uit voor lastenverlichting en zeven miljard euro voor investeringen in terreinen als onderwijs, milieu en zorg.


Verder wordt er 8,5 miljard euro bespaard door milieuvervuiling zwaarder te belasten en door meer efficincy bij onder meer de overheid.


Een vliegticketbelasting moet 350 miljoen euro opleveren. De aanschafbelasting op auto's wordt afhankelijk gemaakt van de mate van milieuvervuiling (150 miljoen). Hogere accijns op alcohol en tabak moet 200 miljoen euro extra binnen brengen. Dat blijkt uit het concept-regeerakkoord dat maandag via BNR Nieuwsradio is uitgelekt.


De partijen schrijven in het regeerakkoord vooral te willen investeren in economische groei, arbeidsparticipatie en sociale samenhang. Verder wordt er gestreefd naar 25 procent minder criminaliteit in 2011. Ook komt er extra geld beschikbaar voor de publieke omroep zodat zij minder afhankelijk wordt van reclame-inkomsten. Het wetsvoorstel van oud-staatssecretaris Medy van der Laan om de NPS op te heffen en het omroepbestel drastisch te hervormen wordt ingetrokken. Het nieuwe kabinet zal ook het advies van de commissie-Dijkstal opvolgen om de ministerssalarissen te verhogen. Dit is opvallend omdat de PvdA zich hier eerder nog tegen verzette.

Bron: De Stentor 5 februari 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant