Nieuwe regels voor goede doelenorganisaties
doelenorganisaties Met ingang van 1 januari 2008 veranderen de fiscale regels voor zogenoemde algemeen nut beogende instellingen (goede doelenorganisaties). Deze instellingen moeten dan een beschikking hebben van de Belastingdienst als ze gebruik willen maken van fiscale faciliteiten. Over schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen is de instelling dan geen schenkings- of successierecht verschuldigd. Ook als de instelling een uitkering doet in het algemeen belang hoeft daarover geen schenkingsrecht te worden betaald.


Particulieren kunnen vanaf 2008 alleen giftenaftrek krijgen voor de inkomstenbelasting voor giften aan een bij beschikking aangemerkte instelling. Dat geldt ook voor bedrijven in de vennootschapsbelasting. De Belastingdienst zal de instellingen die een beschikking hebben ontvangen publiceren op www.belastingdienst.nl.


Instellingen kunnen deze zomer de beschikking aanvragen bij de Belastingdienst Oost Brabant/ Kantoor s-Hertogenbosch. Instellingen die al in het zogenoemde artikel 24 SW-bestand bij de Belastingdienst Oost-Brabant zijn opgenomen hoeven nu niets te doen. Zij krijgen in de tweede helft van dit jaar automatisch een aanvraagformulier toegestuurd.

Bron: Ministerie van Financin 8 februari 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant