No claim zorgverzekering opvoeren als buitengewone lasten
zorgverzekering Ik ben chronisch ziek (diabetes type1). Door het medicijngebruik (insuline e.d.) heb ik geen recht meer op teruggave van mijn no-claim van 255. Kan ik dit opvoeren als buitengewone last ziektekosten?


Het gebrek aan no-claim teruggave kunt u niet opvoeren als ziektekosten. De no-claim is sinds 2006 geheel gedefiscaliseerd (speelt fiscaal dus geen rol). Met de no-claimteruggave is wel rekening gehouden bij het vaststellen van het bedrag van 1015 dat aftrekbaar is als standaardpremie. Er is hierbij uitgegaan van een gemiddelde teruggave no-claim. Wat werkelijk ontvangen werd doet dus niet terzake.

Bron: Overgeld.nl 20 april 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant