Nog een taak voor overbelaste fiscus
overbelaste Den haag - Er komt een nieuwe ingrijpende operatie op de toch al geplaagde Belastingdienst af. Binnen anderhalf jaar moet de dienst het enige aanspreekpunt zijn voor alle overheidsinstanties die gegevens nodig hebben over het inkomen van burgers.

Instellingen als de gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank en de Informatiebeheergroep die de studiefinanciering regelt mogen na volgend jaar niet meer zelf naar het inkomen van burgers informeren. Ze zijn dan verplicht om hun licht op te steken bij de Belastingdienst. Staatssecretaris De Jager van Financin heeft vrijdag het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de nieuwe opgave voor de Belastingdienst is vastgelegd. De fiscus wordt verantwoordelijk voor de Basisregistratie Inkomen (BRI), een van de vele registratiesystemen waarmee de overheid zijn dienstverlening wil verbeteren. Zo komt er een databank voor de waarde van woningen, een databank voor ondernemingen, en een voor percelen. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens is al actief. De gedachte achter de grootschalige operatie is dat burgers straks nog maar aan n overheidsinstantie gegevens hoeven te verstrekken over zaken als hun inkomen, hun woning en hun echtelijke staat. De overheid moet vervolgens intern regelen dat andere instellingen toegang tot die gegevens hebben.Voor de Belastingdienst betekent de invoering van de BRI dat de dienst straks het aanspreekpunt voor ongeveer 430 andere instellingen wordt, waaronder vierhonderd gemeenten. Een woordvoerder van de dienst benadrukt dat alle gegevens die straks uitgewisseld moeten worden, al in huis zijn. Dat het toch anderhalf jaar duurt voor het systeem operationeel is, heeft te maken met het project Vooringevulde Aangifte, dat eerst moet zijn afgerond.Vorige week werd duidelijk dat een vorige poging om de administratieve lasten te drukken faliekant is mislukt. Minister Donner van Sociale Zaken meldde de Tweede Kamer dat de gegevensuitwisseling tussen het uitvoeringsorganisatie UWV en de Belastingdienst een chaos is. In het kader van de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten, bijgenaamd de wet Walvis hoeven bedrijven sinds 1 januari vorig jaar geen aparte aangifte meer te doen bij het UWV over de premies voor de WW en de WAO. Werkgevers zouden alleen nog maar zaken hoeven te doen met de Belastingdienst, die de gegevens vervolgens aan het UWV zou doorleveren. De computers liepen echter vast met als gevolg dat rond de 430 duizend werkgevers opnieuw gegevens over loon en premies over 2006 zullen moeten indienen. Ook kan de Belastingdienst geen definitieve toekenningen doen voor de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag over 2006. De nieuwe problemen leverden De Jager en minister Donner van Sociale Zaken een stevige aanvaring met de Kamer op.
Bron: Volkskrant 25 juni 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant