Nog niet ontvangen erfenis al opvoeren in box 3
ontvangen Mijn vader is in december 2006 overleden. De afwikkeling van zijn nalatenschap vond plaats in 2007. Ik ben de enige erfgenaam.


Moet ik bij de aangifte van 2006 wel of niet de in 2007 te ontvangen erfenis opgeven? Zo ja, kan daarbij het later verschuldigde successierecht afgetrokken worden?


Hierover lijkt iedereen een andere mening te hebben, terwijl de belastinggidsen er niet serieus op in gaan. De aanvullende toelichting zegt alleen wat over partners.


U dient het hele bedrag van de erfenis als bezitting op 31-12 2006 op te geven.


Omdat belastingschulden niet tot de rendementsgrondslag behoren, mag u de verwachtte aanslag successierecht echter niet opvoeren als schuld.


Wanneer u het verschuldigde successierecht in 2007 betaalt, zal uw vermogen lager worden. De impact op box 3 van deze erfenis zal dan dus ook afnemen.

Bron: Overgeld.nl 3 april 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant