Oeso arbitragebepaling in belastingverdragen
belastingverdragen De OESO landen gaan een zogenaamde arbitragebepaling opnemen in het OESO-Modelverdrag. Dit Modelverdrag vormt de basis voor de belastingverdragen die de OESO landen afsluiten. Deze bepaling moet ervoor zorgen dat dubbele belasting die is ontstaan door verschillende interpretaties van een belastingverdrag wordt weggenomen in die gevallen dat de beide betrokken landen het in onderling overleg niet eens worden. Dit is belangrijk voor zowel bedrijven die internationaal opereren, als voor personen die in het ene land wonen en in een andere land werken.


In de meeste bestaande belastingverdragen is op dit moment geen arbitragebepaling opgenomen. Nederland streeft er al jaren naar om arbitrage op te nemen in belastingverdragen en is daarom verheugd met de nieuwe OESO-bepaling.


De arbitragebepaling zorgt ervoor dat een arbitragecommissie, bestaande uit onafhankelijke leden, een bindende uitspraak zal doen over de dubbele belastingheffing en zal aangeven welk land de belasting mag heffen.

Bron: Ministerie van Financin 22 februari 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant