Ontbreken accijns stuwt opmars biobrandstof
biobrandstof Biobrandstof is in Nederland bezig aan een opmars. Vorig jaar is er voor het verkeer 67 miljoen liter van verkocht. Dat is 0,4 procent van de energie-inhoud van de verkochte benzine en diesel op de Nederlandse markt. Twee jaar geleden was het aandeel biobrandstoffen nog 0,02 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die maandag zijn gepubliceerd.

De opmars van biobrandstof wordt volgens de onderzoekers veroorzaakt door een vrijstelling van accijns, die overigens dit jaar weer is afgeschaft. Leveranciers van transportbedrijven zijn nu verplicht om twee procent biobrandstoffen te verkopen. Over drie jaar is die verplichting 5,75 procent. Biobrandstof wordt gewonnen uit plantaardig of dierlijk materiaal, zoals hout en plantaardige olie. De brandstof is duurzaam omdat planten steeds opnieuw kunnen worden geoogst. Fossiele brandstoffen raken op en zijn na miljoenen jaren pas opnieuw gevormd.

Bron: De Pers 25 juni 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant