Ouderen in serviceflat betalen te veel belasting
serviceflat Ouderen die in een serviceflat wonen, betalen soms honderden euros te veel aan belastingen. Dat komt omdat de woz-waarde van hun woning veel hoger is dan de werkelijke verkoopprijs. Dat stelt de Stichting Dienstverlening Serviceflats (SDS) dinsdag na een landelijk onderzoek naar 4504 appartementen.


Uit de steekproef van de stichting blijkt dat de verkoopwaarde van sommige serviceflats tot ruim 300 procent onder de woz-waarde ligt. Volgens de SDS kost dit bewoners tussen de 180 en 305 euro per jaar aan extra belasting. Verder blijkt dat de woz-waarde vaak met volstrekte willekeur wordt vastgesteld. De SDS schat de jaarlijkse schade voor senioren op zeker tien miljoen euro.


In Nederland zijn ongeveer 50.000 serviceappartementen. Ruim 90 procent wordt bewoond door ouderen.


Het uitgangspunt dat de woz-waarde een afspiegeling dient te zijn van de waarde in het economisch verkeer wordt geheel uit het oog verloren. Inmiddels hebben meerdere rechtbanken aangeven dat er een scheefgroei is ontstaan bij serviceflats, aldus de stichting. Om bij de politiek aandacht te vragen voor het probleem wordt binnenkort de Stichting WOZ Belang Serviceflats in het leven geroepen. Gedupeerden kunnen daar ook terecht met klachten.


De gemeente kent iedere woning een woz-waarde toe. Die waarde heeft gevolgen voor de hoogte van gemeentelijke belastingen, huurwaardeforfait en waterschapsheffing.


De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) erkent dat serviceflats vaak een hogere woz-waarde hebben dan de eigenlijke verkoopprijs, maar kan daar zelf niets aan veranderen. De woz wordt volgens de wet vastgesteld. Het verschil ontstaat doordat de servicekosten die je in zon flat moet betalen, voor maaltijden en extra hulp bijvoorbeeld, niet mogen worden mee gerekend in de woz-bepaling. Maar die extra kosten drukken wel de verkoopprijs aanzienlijk, aldus een woordvoerder. Wij kunnen geen rekening houden met allerlei uitzonderingen. En het is de vraag of je dan per saldo goedkoper uit bent.

Bron: Overgeld.nl 20 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant