Particuliere houders grijs kenteken eisen geld
Particuliere Particulieren met een grijs kenteken eisen hun belastinggeld terug bij de belastingkamer van de rechtbank. Ook willen ze een schadevergoeding omdat hun auto sterk in waarde is gedaald. Dat laat de ANWB woensdag weten. Volgens de ANWB en de Stichting Belangen Grijs Kentekeneigenaren (SBG) worden particulieren onevenredig hard getroffen door een nieuwe regeling voor grijze kentekens die in juli 2005 inging. Volgens de ANWB gaat het om ongeveer negenduizend particulieren.


Voor auto's met een grijs kenteken geldt een lager belastingtarief. In 2005 werd het grijze kenteken voor particulieren zonder overgangsregeling afgeschaft. Zij moesten overstappen op een geel kenteken.


Volgens een woordvoerder van de ANWB werden particulieren dubbel getroffen. Opeens moesten ze vier tot vijf keer zoveel motorrijtuigenbelasting betalen. Daar komt bij dat hun auto sterk in waarde daalde omdat hij niet meer onder het gunstige tarief viel. Hierdoor zouden de automobilisten duizenden euro's schade lijden.


De auto aan een bedrijf verkopen, bleek ook geen gemakkelijke uitweg. Als een bedrijf een auto van een particulier koopt, moet het ook btw betalen, terwijl dat anders niet hoeft.


De ANWB en de SBG hebben bij het vorige kabinet zonder succes aangedrongen op een overgangsregeling. De SBG pleitte voor een overgangsregeling waarin particulieren drie tot vijf jaar het lage belastingtarief blijven betalen. Op die manier zouden ze de auto 'op' kunnen rijden.


Met een proefprocedure proberen de partijen de geleden schade alsnog verhaald te krijgen. Vrijdag buigt de rechtbank van Arnhem zich over de zaak. De uitspraak volgt na zes tot twaalf weken.

Bron: De Pers 25 april 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant