Peildatum vermogen bij overlijden partner alleen bij vollejaarspartnerschap op sterfdatum
vollejaarspartnerschap U geeft in uw stuk over Aangifte in box 3 bij overlijden partner in uw Rekenvoorbeeld aan, dat wanneer iemands partner is overleden, het vermogen op de overlijdensdatum kan worden gepeild in plaats van op 31 december.


Op het F-biljet, bij vraag 32, staat echter: Let op! Als de belastingplichtige voor heel 2006 als fiscale partner wordt beschouwd, vermeld dan de waarde op 31 december.


In mijn optiek kan de door u aangedragen uitspraak van de Hoge Raad alleen worden toegepast, als sprake is van vollejaarspartnerschap. Welke peildatum is nu juist, 31 december of datum overlijden, en als de datum van overlijden juist is, hoe en waar op het F-biljet geeft mevrouw dan het (bv.) 3/12 e deel van het vermogen aan?


In het jaar van begin en einde van een huwelijk (dus ook bij einde door overlijden) kunnen mensen kiezen voor volle jaars partnerschap. Dat er dan bij het toerekenen van het vermogen aan de overledene mag worden uitgegaan van de overlijdensdatum als tweede peildatum, valt inderdaad niet op te maken uit het aangiftebiljet, daar is de uitspraak van de Hoge Raad nog te recent voor.


U kunt uitgaan van het biljet en er een aanvulling bij versturen waarin u verzoekt om aanpassing van het forfaitaire rendementspercentage overeenkomstig de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 8 september 2006 nr 41652.

Bron: Overgeld.nl 20 februari 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant