Problemen operatie walvis
Problemen Den Haag. De problemen bij de gegevensuitwisseling tussen de Belastingdienst en het uitkeringsinstituut UWV zullen pas in de loop van volgend jaar stapsgewijs zijn opgelost.

Dat schrijven minister Donner (Sociale Zaken, CDA) en staatssecretaris De Jager (Financin, CDA) in een begeleidende brief aan de Tweede Kamer bij een aantal rapporten over de problemen bij de zogenoemde operatie-Walvis. Deze operatie had tot doel de loon- en premiebestanden van de Belastingdienst en het UWV aan elkaar te koppelen. Hiermee zouden de administratieve lasten voor werkgevers worden verlaagd. Maar door softwareproblemen, miscommunicatie tussen de twee organisaties en de complexiteit van de hele operatie, die in 2006 van start ging, liep deze uit op een automatiseringsnachtmerrie. De Tweede Kamer voerde hierover voor het zomerreces enkele felle debatten met de verantwoordelijke bewindslieden. De Kamerleden maakten zich zorgen omdat een onbekend aantal werknemers achteraf bezien te veel of juist te weinig premies heeft betaald en verkeerde zorg- en huurtoeslagen heeft gekregen. Ook werd duidelijk dat de controles op bijstandsuitkeringen spaak liepen en dat 108.000 werkgevers de loongegevens van hun werknemers opnieuw moeten leveren. De komende maanden worden al wel maatregelen getroffen om te voorkomen dat de bestanden van de Belastingdienst en het UWV nog verder vervuild raken met foutieve gegevens. Zo krijgen werkgevers die bij de elektronische loonaangifte een fout maken, voortaan direct een signaal. Zij moeten de aangifte eerst wijzigen, voordat ze die kunnen versturen. Ook zullen te veel gende premies van werknemers en te hoge voorschotten van toeslagen over 2006 uiterlijk in december van dit jaar zijn verrekend. Donner en De Jager waarschuwen dat niet in n keer kan worden gekomen tot een robuuste keten. In de rapporten staat hoe eerst gepoogd zal worden tot een werkende keten te komen. De bewindslieden verwachten dat eind 2008 vastgesteld kan worden dat de werkende keten in 2008 is gerealiseerd. Daarna moet worden gewerkt aan een stabiele en uiteindelijk een robuuste keten. Hier worden geen data voor genoemd. Veel van de problemen zijn ontstaan doordat de Belastingdienst en UWV niet goed met elkaar communiceerden. Inmiddels hebben zij een gezamenlijk beheersteam aangesteld dat de problemen moet oplossen. Op korte termijn krijgt dit beheersteam een ketenmanager, met vergaande bevoegdheden. Het zal voor een groot deel van deze persoon afhangen en van de middelen waarover hij/zij kan beschikken, of de problemen goed en snel worden aangepakt, zo blijkt uit de rapporten.

Bron: NRC Handelsblad 19 september 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant