Provincie dubt over naheffing dienstautos
dienstautos MIDDELBURG - De provincie overweegt de naheffing van de Belastingdienst over het gebruik van dienstauto's door gedeputeerden over te nemen. Dan wordt het bedrag wel hoger. Gedeputeerden hebben voor vermeend privgebruik van de dienstauto in de periode 2001-2005 gezamenlijk een naheffing gekregen van 50.000 euro. Als de provincie die voor hen betaalt, wordt dit netto bedrag bruto ongeveer 110.000 euro.


Alle andere provincies nemen vergelijkbare naheffingen van de gedeputeerden over. Zeeland wil de betrokken (oud-)bestuurders zelf laten betalen, ook al is gebleken dat zij zich keurig hebben gehouden aan de interne regels voor het gebruik van dienstauto's.


De Belastingdienst heeft andere richtlijnen. Het wachten is nu op een beschikking van de belasting- inspecteur. Daarvan hangt af of de naheffing wordt overgenomen, zegt gedeputeerde H. van Waveren (CDA). We moeten wel een sterk verhaal hebben, willen we een heffing aan personen ten laste van de provincie laten komen.

Bron: Provinciale Zeeuwse Courant 28 februari 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant