Pvda fractie topinkomens aanpakken
topinkomens DEN HAAG - PvdA-minister van financin Wouter Bos wil geen belastingmaatregelen nemen om de topinkomens aan banden te leggen. Zijn eigen fractie in de Tweede Kamer legt zich daar echter niet bij neer en wil dat het kabinet de druk op werkgevers en werknemers opvoert om tot matiging van topsalarissen te komen.


Kunnen de sociale partners hierover binnenkort geen afspraken maken, dan moet de Tweede Kamer alsnog bepaalde vormen van beloning, zoals aandelen en opties, wettelijk aanpakken.


Dat zegt PvdA-Kamerlid Paul Tang. Woensdag praat de Kamer met de minister over de topinkomens in het bedrijfsleven. De linkse fracties maken zich al jaren zorgen over de loonstijgingen van topbestuurders. Minister Bos zei het afgelopen weekeinde dat hij de zorgen van de Kamer deelt. Een belastingmaatregel voor de topinkomens, zoals vakcentrale FNV bepleit, wijst hij echter af. Dat zou volgens de minister alleen maar leiden tot nog hogere brutosalarissen, omdat bestuurders onder de streep hetzelfde bedrag willen ontvangen. Het nieuwe kabinet wil de ondernemingsraden wel een adviesrecht over de inkomens en bonussen geven om zo de raad van commissarissen, die de beloningen vaststelt, onder druk te kunnen zetten.


''Zeer teleurstellend. Als Bos het overlaat aan werkgevers en werknemers, dan weet ik al wat eruit komt: helemaal niks'', aldus Agnes Jongerius van de FNV. Ze vraagt het kabinet dan ook om het beleid te herzien. CNV-voorzitter Ren Paas denkt echter net als Bos dat belastingmaatregelen niet werken. Hij meent dat de publieke opinie het effectiefste drukmiddel is.


De SP noemde de reactie van Bos 'erg teleurstellend'. De fractie hekelt ook de houding van de PvdA. SP-Kamerlid Ewout Irrgang: ''Vier jaar lang hebben wij met de PvdA gestreden tegen de topinkomens en nu maken ze in vier weken de draai.'' De SP wil een einde aan beloningen in aandelen en opties. ''Het gaat de bestuurders alleen nog maar om de koers van het aandeel en niet om het bedrijf'', verklaart Irrgang.


SP en GroenLinks willen in elk geval maatregelen afdwingen via de belastingen. ''Ik zal woensdag Bos vragen om drie, dan twee of toch minstens n maatregel te noemen waarmee hij iets terugvraagt van de hoogste inkomens'', aldus SP'er Irrgang, die daarmee verwijst naar de verkiezingscampagne van de PvdA waarin Bos een dergelijke vraag aan Balkenende stelde.


Het CDA en de VVD zien juist niets het aanpakken van de topinkomens in het bedrijfsleven. Het CDA vreest dat bedrijven het hoofdkantoor buiten Nederland plaatsen om toch de beste bestuurders binnen te kunnen halen.


''Het lijkt mij een jaloeziebelasting'', zegt VVD-Kamerlid Frans Weekers over de door de FNV gevraagde belastingmaatregelen. ''Wij hebben niets te zeggen over de lonen van bedrijven. Dat is een kwestie van vraag en antwoord. De aandeelhouders kunnen vervolgens het salaris goedkeuren.'' Weekers vindt dat de discussie over topsalarissen in Nederland maar eens moet ophouden. ''Die vindt elk jaar weer plaats. Dat is niet goed voor ons land. Alleen al het feit dat wij al jaren een discussie hierover voeren, werkt negatief door in het vestigingsbeleid van buitenlandse bedrijven.''

Bron: Het Parool 10 april 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant