Pvda overweegt graaitax
overweegt De PvdA-fractie in de Tweede Kamer sluit een belastingverhoging voor topinkomens niet uit. Als betere maatregelen niet haalbaar zijn, dan moet het worden onderzocht, zegt Kamerlid Paul Tang.


In een brief aan de Tweede Kamer stellen minister van Financin Bos en staatssecretaris De Jager dat zij het systeem van de totstandkoming van beloningen van bestuurders van ondernemingen willen verbeteren: zo moet duidelijk worden of de beloning van topmanagers gebaseerd is op hun prestaties.


De ondernemingsraden van bedrijven moet daarover kunnen adviseren.Zo hopen de bewindslieden een eind te maken aan de aanhoudende maatschappelijke onvrede over de snelstijgende inkomens in de hogere regionen van het bedrijfsleven. GroenLinks, SP, D66 en PVV willen er een debat over met het kabinet.


De PvdA wacht de uitkomst af van de gesprekken tussen overheid en werkgevers op een binnenkort te houden participatietop. Tang wil het toezicht op bedrijven verbeteren. Hoe precies weet hij niet. Als de participatietop niets oplevert, moeten topinkomens wat hem betreft extra belasting gaan betalen: de zogeheten graaitax, onlangs weer op de agenda gezet door FNV-voorzitter Agnes Jongerius.


Tang is wel bang dat deze via allerlei fiscale constructies wordt ontweken.


Duitsland heeft een extra toptarief. Angela Merkel voerde een belasting van 45 procent in voor mensen meteen inkomen boven de 250.000 euro. Dat is lager dan de 52 procent die Nederlanders met hogere inkomens moeten afdragen.

Bron: De Pers 10 april 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant