Reiskostenvergoeding bij ziekte
Reiskostenvergoeding De regels voor het aftrekken van reiskosten bij ziekte zorgen regelmatig voor verwarring. We zetten de regels op een rij.


Er zijn in principe drie gevallen:


U bent zelf ziek;
U bezoekt een ziek gezinslid;
U bezoekt iemand buiten uw gezin, die ziek is.

In het eerste geval maakt u vervoerskosten om zelf naar de dokter of het ziekenhuis te gaan. U mag dan uitgaan van de werkelijke kilometerkosten van uw auto. Ook de kosten van het parkeren kunnen worden afgetrokken. In de publicatie ging het om een auto die 34 cent per kilometer kostte, maar dat was maar een voorbeeld. Wanneer u in een oud autootje rijdt kan het minder zijn, rijdt u in een gloednieuwe Bentley naar de dokter, dan zal het meer zijn.


Belangrijk is dat u desgevraagd de inspecteur kunt uitleggen hoe u tot uw kilometerprijs bent gekomen. Een simpele methode daarvoor is om bijvoorbeeld bij de ANWB na te vragen wat de werkelijke kilometerprijs van uw auto is.


Deze vervoerskosten trekt u af als specifieke ziektekosten, bij 'uitgaven voor vervoer van een zieke of invalide'. U hoeft dat 'vervoer van een zieke of invalide' dus niet volkomen letterlijk te nemen want ook de vervoerskosten die u maakt wanneer u voor een controle naar de dokter gaat, vallen hieronder.


In het tweede geval gaat het om het bezoeken van een ziek gezinslid dat langer dan n maand in een ziekenhuis, verpleeginrichting of revalidatieoord verblijft. Wanneer het gezinslid op meer dan 10 kilometer van huis verpleegd wordt, mag u voor deze bezoeken 19 cent per kilometer aftrekken. Deze vervoerskosten vallen niet onder de specifieke ziektekosten. U voert ze op bij de overige uitgaven.


In het derde geval gaat het over bezoeken aan alle andere mensen die ziek zijn. In dat geval zijn er geen reiskosten aftrekbaar. Wanneer u dus een zieke oom, neef, oma, vriend of buurvrouw bezoekt, moet u deze kosten zelf dragen.

Bron: Overgeld.nl 2 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant