Rente voor te trage belastingen
belastingen Onlangs ontving ik een heffing Inkomstenbelasting met een bedrag voor heffingsrente. Ik begrijp niet waarom ik die moet betalen. Ze hadden de aanslag ook eerder kunnen sturen. Bovendien blijven de aanslagen soms ook lang bij de Belastingdienst liggen. Dan kan ik er dus niets aan doen. Moet ik die rente betalen?


Antwoord Jaap Roelants, redacteur Mijn Geld: U kunt aan de Belastingdienst een bedrag verschuldigd zijn. Andersom komt het ook voor dat u juist geld terugkrijgt. U moet nu wel betalen, maar u heeft dit geld langer kunnen behouden en er dus ook rente voor gekregen. Voor u is het dus ook voordelig om zo laat mogelijk te betalen. Als u van de Belastingdienst geld terugkrijgt, vergoedt de Belastingdienst rente. Het percentage van de heffings- en invorderingsrente wordt ieder kalenderkwartaal opnieuw vastgesteld en is dit kwartaal 5 procent. Het verschil tussen de heffingsrente en de invorderingsrente is dat de heffingsrente wordt berekend vanaf 1 juli van het belastingjaar tot de dagtekening van de aanslag. De invorderingsrente gaat lopen vanaf het moment dat deze aanslag had moeten worden betaald. Over uw vraag over de traagheid van de belastingdienst heeft de rechter zich in het verleden ook wel gebogen. Zijn standpunt is dat u geen schade lijdt, omdat u later betaalt ontvangt u meer rente op uw spaarrekening. Een ander argument is dat u altijd vrijwillig om een voorlopige aanslag kan vragen, waardoor u eerder betaalt en daardoor minder heffingsrente bent verschuldigd. Deze argumenten gaan niet altijd op, maar dat is voor de rechter geen reden om de heffingsrente te verminderen.
Bron: Algemeen Dagblad 26 juni 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant