Rijke weduwe extra belast
weduwe Alleen weduwen en weduwnaars met een koopwoning van meer dan een half miljoen euro gaan na het overlijden van hun partner meer successierecht betalen. Dat is volgens belastingdeskundigen de consequentie van de uitspraak van de Hoge Raad.


In omvang is dat aantal, door de gestegen huizenprijzen, in Nederland nog best een flinke groep, vermoedt Bernard Kapma van het in erfenissen gespecialiseerde kantoor Sterel notarissen. Maar iedereen met als erfenis een woning van minder dan een half miljoen euro marktwaarde valt erbuiten. Dat is toch het gros van de mensen.


De Hoge Raad wil voortaan dat de achterblijver de woning tegen de huidige verkoopwaarde bij de Belastingdienst opgeeft. Voor betaling van successierecht geldt dan eerst 515.928 als drempel en vrijstelling van belastingbetaling. Alleen woningen uit een erfenis met een waarde boven die drempel worden belast.


Een weduwe gaf in 2002 voor haar belastingaangifte van het successierecht de waarde van het huis in bewoonde staat op. Dat betekende een lagere taxatie, volgens een aanpak die jarenlang als redelijk gold.


De Belastingdienst eiste echter de verkoopwaarde van het huis op de sterfdag, indien de woning leeg op de markt zou komen. Die marktwaarde van 575.000 lag ver boven de prijs voor een bewoond huis. De Hoge Raad vond vorige week dat de fiscus de marktwaarde mag aanhouden.


Zelfs als wordt gerekend met de lege oplevering van een woning, geldt voor dit jaar het drempelbedrag van 515.928. Maar met de stijging van de huizenprijzen komt tegenwoordig een aanzienlijk deel van de woningen bij het overlijden van een van de partners in aanmerking voor de belastingafdracht bij een erfenis, constateert ook belastingadviseur Jan Willem Kemper.


Het is goed dat er na jaren duidelijkheid is, reageert de woordvoerder van de Belastingdienst op de nieuwste uitspraak. Deze heffing naar marktwaarde mocht al volgens de wet, nu is de uitwerking in de praktijk ook helder: een belastinginspecteur mag de huidige verkoopwaarde rekenen.


De uitspraak van het hoogste rechtscollege geldt alleen voor nieuwe gevallen. Het oordeel heeft daarnaast geen gevolgen voor de waardering van woningen voor de onroerendezaakbelasting (woz), bevestigt de Hoge Raad

Bron: Overgeld.nl 11 april 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant