Simpele regels chaotische bedrijven
chaotische We kunnen niet meer zonder internet. Priv niet en zakelijk al helemaal niet. Dat ook de overheid het belang van internet inziet, blijkt wel uit het feit dat de regels rond het vergoeden van de kosten ervan dit jaar een stuk zijn versoepeld. Moesten we tot voor kort een onderscheid maken in analoog, ISDN, ADSL, kabel en in abonnement, aansluitkosten en beltikken, thans kennen we n regeling waarin alles is ondergebracht.


Deze komt erop neer dat de baas internet onbelast kan vergoeden als het zakelijk gebruik minstens 10% bedraagt. Ik zal u maar niet vermoeien met de vraag hoe we het priv gebruik moeten meten en waar de bewijslast ligt. Uitgangspunt voor de wetgever was het ontwikkelen van een eenvoudige regeling, dus met zo weinig mogelijk administratieve lasten voor de werkgever. Was de regeling voor het vergoeden van internet ingewikkeld, de regeling voor de telefoon was zo mogelijk nog erger. Gelukkig is ook die ellende voorbij en het onderscheid in abonnement- en belkosten, analoog, ISDN, eerste, tweede en volgende telefoon verdwenen. Vast, mobiel, prepaid of abonnement, het maakt niet meer uit. Ook nu slechts n regeling die iedere vergoeding vrijstelt zolang het zakelijk gebruik maar meer dan 10% is. Bovenstaande regelingen zijn best royaal te noemen, wat niet gezegd kan worden van de regels voor de PC zelf. Deze waren tot voor kort juist erg ruim en werden voor diverse PC-priv projecten gebruikt. Nu de noodzaak om heel Nederland aan de computer te krijgen niet meer bestaat, is het belastingvrij vergoeden van de PC nog maar beperkt mogelijk. U moet dan namelijk aan kunnen tonen dat u deze voor minstens 90% zakelijk gebruikt en dat zal voor de meesten van ons niet meevallen. Winst is in ieder geval de eenvoud van dit alles. De overheid heeft goed begrepen dat ondernemend Nederland omkomt in zijn administratie en ook zonder fiscale verplichtingen de boekhouder best aan het werk kan houden. Helaas is het bij sommige commercile organisaties administratief gezien nog wel een puinhoop, constateer ook ik dagelijks. Zo moet je het in dit land niet in je hoofd halen om je belastingvrije internetprovider in te wisselen voor een andere. Wie zoals ik toch het lef heeft komt in mijn woonplaats Winterswijk bij KPN in ieder geval goed op de koffie. Faxen komen niet aan, opdrachten gaan niet door en op internet mag je weken wachten. Gelukkig vindt ook staatssecretaris Heemskerk de maat vol en heeft hij de providers opgeroepen de problemen snel op te lossen. Omdat ik inmiddels wel weet wat die onder snel verstaan zullen we nog wel een paar jaar blijven doormodderen.
Bron: Overgeld.nl 3 juni 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant