Spijt van zwart geld was het legaal wit
legaal Belastingontduikers met spijt kunnen te biecht bij Ton Apeldoorn. Na zijn pensioen bij de FIOD-ECD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Economische Controledienst) begon hij een adviespraktijk die bezitters van zwart geld adviseert hoe ze hun geld met beleid kunnen witten.


Vanuit zijn kantoor aan huis bestiert Ton Apeldoorn zijn praktijk voor zwart geld bezitters die gebruik willen maken van de inkeerregeling. Want volgens de gepensioneerde FIOD-ambtenaar zijn er veel belastingontduikers die spijt hebben. Over het geld dat ze in Luxemburg of Zwitserland op een bankrekening hebben staan of thuis in het spreekwoordelijke matras hebben gestopt, willen ze alsnog belasting betalen. Zo kunnen ze het toch aan hun kinderen schenken of wit investeren in een huis of auto.


Boete

Wie zijn geld zwart houdt, en de Belastingdienst komt erachter, riskeert een boete van minimaal vijftig procent van het verschuldigde belastingbedrag. Ook bestaat er kans op strafrechterlijke vervolging. Bovendien zijn de mogelijkheden voor de Belastingdienst steeds groter geworden om erachter te komen of iemand zwart geld in het buitenland heeft.


Zo is er de EU-spaarrenterichtlijn die vanaf 1 juli 2005 banken verplicht stelt rente-inkomsten te melden aan de verschillende belastingdiensten. Luxemburg uitgezonderd, dat nog wel een bankgeheim kent. Dat land leeft ervan, aldus Apeldoorn die tot zijn pensionering meer dan veertig jaar meeliep bij de Belastingdienst/FIOD-ECD.


Begin dit jaar deed de Belastingdienst nog een grote vangst van houders van Luxemburgse rekeningen. Een aantal klanten van de bank Van Lanschot ontving een brief met het dringende verzoek een opgave te doen van de laatste twaalf jaar in het buitenland aangehouden bankrekeningen.


Een aantal van deze klanten meldde zich bij Ton Apeldoorn. Net als vele anderen voor wie hun zwarte geld meer een last dan een lust is. Veel van mijn klanten zijn bang om de Belastingdienst rechtstreeks te benaderen, want dan moeten ze meteen met de billen bloot. Een weg terug is er dan niet meer.


Consequenties


Veel van de klanten van Apeldoorn willen namelijk eerst zien wat de (financile) consequenties zijn van het opgeven van het geld dat zoveel jaren belastingvrij op de bank heeft gestaan. Sommigen vertrouwen het ook niet helemaal. Dat komt door mijn achtergrond, erkent hij. Ik word vaak gebeld vanuit een telefooncel, omdat mensen bang zijn dat mijn telefoon wordt afgeluisterd. En ze durven niet langs te komen, uit angst dat ze worden begluurd door de FIOD.


Als Apeldoorn de mensen heeft gerustgesteld, dan is er meestal de opluchting. Vaak beschouwen ze hun zwarte geld als een last. Ze slapen niet alleen slecht uit angst voor de FIOD, maar ook het heen en weer reizen naar Zwitserland of Luxemburg om geld in contanten op te nemen gaat ze opbreken. En ze moeten hun vermogen altijd geheim houden. Bij Apeldoorn vinden belastingontduikers vaak een luisterend oor. Vaak weet niemand in hun directe omgeving van het zwarte geld. Soms vertellen mensen het pas op hun sterfbed.


Pensioenvoorziening

De meeste van zijn klanten zijn ex-ondernemers die hun zwarte geld parkeerden op een buitenlandse bankrekening bij wijze van pensioenvoorziening. Nu zijn ze op leeftijd en willen ze het bijvoorbeeld aan hun kinderen schenken. Een van Apeldoorns klanten is een man met een miljoen op een Zwitserse bankrekening. Hij belde me en zei: Ik krijg dat geld niet op en het wordt alleen maar meer. Hier in Nederland heeft hij alleen een aow.


Sluitend verhaal

De Belastingdienst gaat overigens niet zo maar akkoord met het Mea Culpa van de inkeerclinten. Apeldoorn: Het moet een sluitend verhaal zijn. Zo willen ze alle bankafschriften zien en weten wat de herkomst is van het geld en wat ze met het geld hebben gedaan dat contant is opgenomen. Als er bijvoorbeeld 100.000 is opgenomen en je vertelt erbij dat het is gebruikt voor de vakantie, dan kn dat niet kloppen. Niemand maakt zoveel geld op in de vakantie. De kans is groot dat het bij de kinderen terecht is gekomen en dan moet er schenkingsrecht worden betaald.


Een andere categorie klanten zijn kinderen met een erfenis van zwart geld. Zij komen vaak bij Apeldoorn langs omdat vader of moeder aan de kinderen melding heeft gemaakt van zwart geld of er blijkt ineens ergens een buitenlandse rekening te zijn met een groot bedrag erop. Vaak is dat aanleiding voor familieruzies. Het ene kind wil het geld daar graag houden, terwijl de andere er wat mee wil doen. Of de een beweert dat het geld is opgemaakt door de ander.


Voor een tarief van 100 per uur (exclusief btw) verzamelt Apeldoorn de dossiers en de bewijsstukken voor inkeerkandidaten en regelt de zaak voor hen met de Belastingdienst. Een gemiddelde zaak kost hem zes tot tien uur. Voor de klanten levert het volgens hem een heleboel rust op en ook financieel voordeel. Geld hebben in het buitenland is een dure liefhebberij. Behalve de reiskosten die men maakt om de contanten op te halen, rekenen banken ook nog behoorlijk voor het aanhouden van een rekening. Daarnaast adviseert Apeldoorn de mensen ook hoe ze het gewitte geld fiscaal vriendelijk aan hun kinderen kunnen schenken.


Inkeerregeling

Wie gebruik wil maken van de zogeheten inkeerregeling, meldt zichzelf en al zijn zwarte geld aan bij de Belastingdienst. Vervolgens berekenen de ambtenaren van de Belastingdienst hoeveel belasting en heffingsrente over de afgelopen jaren verschuldigd zijn.


Het gaat om de opbrengst van het geld waarover de afgelopen twaalf jaar niets is afgedragen aan de fiscus. Alles daarvoor laat de Belastingdienst buiten beschouwing.


Heeft iemand bijvoorbeeld twaalf jaar lang een bedrag van 100.000 op de bank staan, dan geldt voor ieder jaar het belastingregime van dat jaar. Het betekent dat de bezitter over de rente op de zwarte euros die in het jaar 1995 op de bank stonden, inkomstenbelasting moet betalen en tot 2001 over de hele som nog eens het toen geldende tarief voor de vermogensbelasting. Vanaf 2001 valt het buitenlandse vermogen in Box 3 en moet daarover per saldo alleen 1,2% inkomstenbelasting worden betaald.


De belastingontduiker zal dus een flinke rekening gepresenteerd krijgen, maar mag zijn geld daarna wel op een Nederlandse rekening zetten, het gewoon opmaken en vanaf nu natuurlijk wel netjes zijn belasting betalen.


Meer informatie: www.inkeer.nl


Cijfers

Natuurlijk zijn er geen cijfers bekend van het aantal mensen dat zwart geld heeft. Ton Apeldoorn schat dat tussen de 100.000 en 200.000 mensen een zwartgeld rekening hebben in het buitenland. Het dagblad De Morgen schatte begin dit jaar het bedrag aan zwart geld dat Nederlanders in het buitenland hebben uitstaan op 27 miljard euro.

Bron: Overgeld.nl 28 april 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant