Staatssecretaris wil verdere belastingverlaging
belastingverlaging AMSTERDAM - Staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financin) wil in de tweede helft van deze kabinetsperiode de winstbelasting voor bedrijven verder verlagen dan in het regeerakkoord is afgesproken. Ook de inkomstenbelasting gaat wat hem betreft omlaag. Hij wil dat betalen door de belasting op milieuvervuiling verder te verhogen.

De CDA-bewindsman zegt dat dinsdag in interviews in het Financieele Dagblad en De Telegraaf. Vanaf 2009 ligt het in mijn ambitie om de belasting op arbeid en winst verder te verlagen, zegt hij in Het Financieele Dagblad. Hij spreekt over nieuwe maatregelen die voortborduren op het coalitieakkoord. Het vorige kabinet verlaagde de vennootschapsbelasting van 29,6 naar naar 25,5 procent. De Jager denkt aan een nieuwe verlaging met ongeveer een procent. De inkomstenbelasting in de eerste schijf zou met een half procent omlaag kunnen. Met hoeveel de milieubelastingen omhoog moeten om dit mogelijk te maken, zegt de staatssecretaris nog niet precies te weten. Maar het moet gaan om de orde van grootte van ruim 1 miljard euro. In 2008 gaan de belastingen op milieuvervuilende activiteiten, zoals vliegtickets, milieu-onvriendelijke auto's en verpakkingen al met zo'n 1,1 miljard omhoog. Tweede Kamerlid Ferd Crone van de PvdA reageert tevreden op de uitspraken van De Jager. We moeten de precieze voorstellen afwachten, maar de hoofdlijn dat we het belastingstelsel verder moeten vergroenen, spreekt me zeer aan. Ook GroenLinks-kamerlid Kees Vendrik is aangenaam verrast. Weliswaar vindt hij dat de milieubelasting nog veel verder omhoog moet dan De Jager voorstelt, maar Vendrik spreekt toch van grote winst. Het CDA stelt zich gereserveerder op. Ik wil eerst de details zien, maar we moeten hier voorzichtig mee omgaan. We moeten ook de internationale aspecten goed in de gaten houden, aldus Kamerlid Frans de Nere over de plannen van zijn partijgenoot De Jager. De Nere wijst erop dat hogere milieubelastingen de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven kunnen aantasten omdat ze de producten duurder maken. VVD-kamerlid Ineke Dezentj heeft flinke kritiek op de voornemens van De Jager. Ze wijst erop dat als de hogere milieuheffingen hun beoogde effect hebben, namelijk het vermijden van milieu-onvriendelijk gedrag, er juist minder belasting binnenkomt. Moeten de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting dan soms weer omhoog? Ook zegt Dezentj dat vooral bedrijven die sterk afhankelijk zijn van energie nadeel ondervinden van hogere milieubelastingen. Terwijl de meeste winst gemaakt wordt door banken en verzekeringsmaatschappijen. Die zouden dan onevenredig profiteren van de lagere winstbelasting.
Bron: Volkskrant 27 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant