Stadsdeel worstelt met garages
Stadsdeel AMSTERDAM - Stadsdeel Centrum worstelt met de kritiek op de garageverordening, die parkeren op de eigen parkeerplaats belast. Het stadsdeel voelt zich in het nauw gebracht.


De opwinding is groot, maar stadsdeelvoorzitter Els Iping van de PvdA en VVD-bestuurder Anne Lize van der Stoel weigeren commentaar te geven op de garageverordening.


Toen het NOS Journaal deze week belde, trok de afdeling voorlichting aan de noodrem. In 'een beperkt verspreid persbericht' stelde het stadsdeel dat uitspraken van een gedupeerde in de media niet klopten. Boodschapper onthoofd, klokkenluider onschadelijk gemaakt.


Aanleiding waren de klachten van Hennie van den Boogert, bewoner van het pand aan de Looiersstraat 17-19 met een dubbele garage onder zijn huis, in Het Parool van zaterdag.


Zijn voornaamste klachten:


een vergunning voor onbepaalde tijd is opgezegd en vervangen door een tijdelijke;
hij moet betalen voor parkeren in zijn eigen garage; 157 euro voor de vergunning en nog eens 272 euro per auto, beide bedragen elke vijf jaar bij verlenging opnieuw te voldoen;
het stadsdeel heeft zichzelf het recht toegekend alle voorwaarden te veranderen.

De conclusie van Van den Boogert: dit lijkt op onteigening.


Van den Boogert meldde ter illustratie ook nog dat het stadsdeel hem slechts een vergunning voor n parkeerplaats had verleend en dat hij zijn auto's ten behoeve van andere bewoners veertien uur per etmaal op straat moet parkeren.


'Feitelijke onjuistheden'

Volgens het stadsdeel bevatte het verhaal van Van den Boogert 'een groot aantal feitelijke onjuistheden'. Zo gelden voor zijn 'gewone' parkeerplaats geen restricties. En ook voor de bedrijfsplaats is dat zo, omdat Van den Boogert er woont en er een bedrijf heeft. Een woordvoerder van het stadsdeel: ''We hebben het Van den Boogert uitgelegd, en hij is nu tevreden. Zijn onvrede over de betaling blijft wel.''


Wie de vergunning erop naleest, ziet echter dat Van den Boogert recht heeft op 0,5 parkeerplaats als bewoner (art.3.1.1b). Verder staat er dat bedrijven met n stallingplaats per 125 m2 oppervlakte, de zogeheten plusplaatsen, die 'buiten werktijd gedurende een aaneengesloten periode van ten minste veertien uur per etmaal ter beschikking moeten stellen aan parkeerders, woonachtig in het stadsdeel' (art. 3.2.2).


Van den Boogert. ''Ik ben helemaal niet overtuigd. Het staat in de verordening en ook vet gedrukt in mijn vergunning van 11 december 2006. Bovendien heb ik destijds ook nog opheldering gevraagd bij de ambtenaar in kwestie. Die bevestigde dat ik het goed had begrepen.''


De woordvoerder van het stadsdeel zegt dat de verordening 'tot verwarring' kan leiden. ''Waar in de vergunning de restrictie staat dat de vergunninghouder de plusplaats ter beschikking moet stellen aan parkeerders die in het stadsdeel wonen, wordt bedoeld dat hij hem ook aan zichzelf ter beschikking mag stellen.''


Niet duidelijk

Kortom, stelt het stadsdeel, al die restricties gelden niet voor Van den Boogert. Waarom die dan in de vergunning staan, weet de woordvoerder niet: ''Het staat er niet duidelijk. We zullen alle teksten aanpassen.''


Van den Boogert is onthutst dat het stadsdeel hem als leugenaar en domme burger betitelt. ''Ik kan wl lezen. Ik heb een halve bewonersplaats en een halve bedrijfsplaats, beide opgewaardeerd door plusplaatsen, waar ik veertien uur anderen op moet laten parkeren. Klaar!''


Het ergste vindt Van den Boogert het dat hij met pr-technieken in diskrediet wordt gebracht. ''Het stadsdeel betwist ten onrechte een klein deel van mijn klachten. Hierdoor ontstaat het beeld dat mijn hele verhaal niet klopt. Maar mijn voornaamste klacht, dat ik moet betalen voor mijn eigen plaats, krijgt geen aandacht meer.''

Bron: Het Parool 28 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant