Stichting grensarbeid staakt overleg met de belastingdienst
belastingdienst TERNEUZEN - De Stichting Grensarbeid staakt het overleg met de Nederlandse Belastingdienst over financieel nadelige belastingperikelen van in Nederland wonende grensarbeiders.


Naar aanleiding van overleg in de Tweede Kamer met toenmalig minister van Financin Gerrit Zalm moest de Belastingdienst samen met de Stichting Grensarbeid een oplossing uitwerken voor een aantal fiscale problemen. De stichting ziet er echter geen heil meer in. Het gaat met name om de maandelijkse belastingteruggave die grensarbeiders krijgen om het nadeel van het werken in Belgi te compenseren. Die teruggaaf blijkt nu veel te hoog ingeschat. Daarom vordert de Belastingdienst het teveel betaalde geld terug, inclusief rente. Daartegen protesteren de grensarbeiders, want hen is beloofd dat het nieuwe belastingverdrag hen geen cent mocht kosten.


Stichting Grensarbeid stelt ook vast dat de Belastingdienst de compensatieregeling al drie keer zonder overleg heeft aangepast ten nadele van de grensarbeiders. Daarnaast krijgen mensen die vrijwillig van Belgische werkgever wisselen helemaal geen compensatie meer. Volgens de stichting zou echter per individueel geval bekeken worden of er sprake is van bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld als mensen werkloos dreigen te worden, zoals bij Opel in Antwerpen, of bij grensarbeiders die om dringende medische redenen van baan moeten veranderen. De Belastingdienst legt deze individuele verzoeken echter structureel naast zich neer, betoogt secretaris I. Cools van de stichting.


De stichting legt de kwestie terug in handen van de Tweede Kamer. Die moet op 15 mei de knoop doorhakken.

Bron: Provinciale Zeeuwse Courant 9 mei 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant