Streep door stelsel van rioolheffingen
rioolheffingen Het rioolbelastingsysteem moet waarschijnlijk drastisch op de schop. Vereniging Eigen Huis verwacht een golf van bezwaarschriften nu de rechtbank in Arnhem een forse streep heeft gezet door het stelsel van rioolheffingen in ruim driekwart van de gemeenten.


De rechter deed uitspraak in een zaak in Nijmegen, aangespannen door een eigenaar die ineens 1600 procent meer belasting moest betalen. De gemeente baseerde de hoogte van de belasting op de waarde van het pand, in plaats van op het aantal gebruikers van het riool.


Zo betaalt een eigenaar in zijn eentje meer dan bijvoorbeeld meerdere huurders van een pand, die de lasten delen, terwijl zij wel meer gebruik maken van het riool. Volgens de rechter is dat onterecht. Iedereen moet volgens de rechtbank meebetalen aan het gebruik en onderhoud van het riool.


Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werken circa 380 gemeenten met een vergelijkbaar systeem. Met de uitspraak zouden maar 60 van de 443 gemeenten een verbindende verordening hebben voor rioolheffing, zegt Asha Khoenkhoen van de VNG.


Ook Platform Detailhandel, waarbij veel eigenaren van winkelpanden zijn aangesloten, verwacht dat dit leidt tot het vervallen van miljoenen euro's aan rioolbelastingen voor de winkeliers. De gemeente Nijmegen heeft hoger beroep aangekondigd. Als de rechter dan opnieuw het al jarenlang gebruikte stelsel voor rioolbelasting afwijst, heeft dat volgens de VNG grote financile gevolgen.


Binnenkort valt voor veel pand- en woningeigenaren de nieuwe aanslag rioolbelasting in de bus. Jurist Steven Wayenberg van Vereniging Eigen Huis: Dit gaat een golf van bezwaren opleveren. Gemeenten zullen het stelsel opnieuw moeten opstellen.

Bron: Vereniging Eigen Huis 26 april 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant