Studente trekt in bij oma financiele consequenties
consequenties Mijn 19-jarige dochter gaat studeren in Amsterdam wil bij oma intrekken. Heeft ze dan nog recht op studiefinanciering? Zo ja, wat zijn dan de consequenties voor mijn moeder op belastinggebied? Wordt zij op haar huursubsidie gekort?


Als uw dochter zich bij de gemeentelijke basisadministratie inschrijft op oma's adres, heeft ze recht op een basisbeurs voor uitwonende studenten. Vanuit de huurtoeslag bezien is uw dochter een medebewoner. Het inkomen van een medebewoner wordt mede in aanmerking genomen bij het bepalen van het recht op huurtoeslag. Indien uw dochter een baantje heeft, kan dit dus gevolgen hebben voor de huurtoeslag van uw moeder. Het gaat alleen om inkomen uit werk, dus niet om inkomsten uit studiefinanciering of geld dat u haar eventueel geeft.
Bron: Overgeld.nl 9 juli 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant