Studie en zorgkosten van zoon voor ouders aftrekbaar
zorgkosten Mijn zoon is student en woont thuis. Wij betalen zijn collegegeld, studiekosten n zijn premie zorgverzekering plus de bijkomende ziektekosten. Kan ik deze kosten in mijn aangifte opgeven?


Ik ga er vanuit dat uw zoon heel 2006 18 jaar of ouder was.Wanneer u de basisverzekering van uw zoon betaald heeft, kunt u ook voor uw zoon 1015 euro als standaarpremie aftrekken. Ook andere door u voor uw zoon betaalde ziektekosten, mag u opvoeren. Wel zult u de door uw zoon ontvangen zorgtoeslag in mindering moeten brengen.


Het collegegeld en de aanvullende studiekosten die u voor hem betaalt heeft, kunt u niet op uw aangifte opvoeren.

Bron: Overgeld.nl 5 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant