Succesbelasting uitsparen door kinderen erfenis te laten weigeren
Succesbelasting Wij zijn een een gezin met vader, moeder en drie kinderen. Wij hebben een vermogen van 240.000. Als de man overlijdt, zou er successiebelasting betaald moeten worden over Situatie: man,vrouw, 3 kinderen boven de 23 jaar. Netto waarde boedel: 240.000 euro Bij overlijden van de man moet successierecht betaald worden over de erfenis van de kinderen (30.000 voor elk kind). Kunnen de kinderen deze erfenis weigeren? Dan erft de vrouw alles, en de belasting krijgt niets! Het hele bedrag valt binnen haar vrijstelling. Zijn er haken en ogen aan deze opzet?

U vraagt zich af of er belasting bespaard wordt, wanneer kinderen hun erfdeel weigeren zodat de hele erfenis naar de echtgenote gaat. Op de korte termijn wel, maar dan zal er waarschijnlijk extra betaald moeten worden wanneer de echtgenote uiteindelijk overlijdt tenzij de kinderen dan niet erven, omdat het geld op is bijvoorbeeld. Het successierecht is progressief, zodat het uiteindelijk resultaat van deze actie wel eens meer belasting betalen zou kunnen zijn, in plaats van minder. Wanneer u het verschuldigde successierecht zo laag mogelijk wilt houden, kunt u het beste advies vragen aan een fiscalist of notaris, zij kunnen u rekening houdend met uw precieze omstandigheden advies geven dat u waarschijnlijk meer bespaart dan het kost. Op het eerste gezicht is deze constructie in ieder geval een slecht idee.
Bron: Overgeld.nl 22 juni 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant