Successierecht is blinde vlek bij vastgoed
Successierecht U bent ooit een eigen onderneming begonnen. Doordat u verstandig met de financin omging, werd uw bedrijf steeds succesvoller. Bovendien merkte u dat het lucratief was om uw winst te investeren in panden in uw woonplaats. U had immers vertrouwen in de lokale economie en wist precies hoe het uw huurders verging.


Ondernemen doet u inmiddels niet meer, maar uw vastgoedbezit is alleen maar gegroeid en vertegenwoordigt inmiddels een aanzienlijke waarde. Zo verstandig als u met de financin van uw onderneming omging, doet u dat ook als het gaat om uw panden. Als u kunt onderhandelen over de aankoopprijs of de rente over de financiering zult u het niet laten. En waar u belasting kunt besparen doet u dat, of het nu vennootschaps-, inkomsten- of overdrachtsbelasting is. Dankzij uw zorgvuldig opgebouwde vastgoedportefeuille kunt u leven van de huurinkomsten. Wat resteert, benut u direct voor de aankoop van een nieuw object. U bent immers nog relatief jong, dus waarom zou u stilzitten? Zo zorgvuldig als ik vele vastgoedbeleggers in de praktijk hun portefeuille zie opbouwen, zo onzorgvuldig gaan zij om met n belastingheffing: de successierechten. Die zien ze vaak over het hoofd.


Stel dat u een vastgoedbelegger van 59 jaar bent en twee kinderen heeft. U bezit zon 5 miljoen aan vastgoed in box 3. De successierechtclaim op dit vermogen bedraagt circa 1 miljoen euro! Omdat het vermogen vastzit, beschikken uw kinderen niet over liquide middelen om deze successierechten te betalen indien u overlijdt. Zij moeten daarom een deel van het vastgoed verkopen. Natuurlijk levert zon min of meer gedwongen verkoop niet de beste prijs op. Zijn er alternatieven? De kinderen kunnen het bedrag van de successierechten lenen.


Ze moeten dan wel rente betalen. Bovendien moeten ze het vastgoed toch deels verkopen om de hoofdsom terug te betalen. Er is echter nog een alternatief: u laat uw kinderen een overlijdensrisicoverzekering afsluiten voor een bepaalde periode. Is dit duur? In dit voorbeeld bedraagt de premie daarvoor circa 8.800 per jaar bij een vijfjarige verzekering, en circa 11.600 bij een tienjarige verzekering. Dat lijkt veel, maar zet u dat maar eens af tegen het verlies dat uw kinderen lijden bij een gedwongen verkoop van vastgoed. In feite bedragen de premies over de totale looptijd van de verzekering in het voorbeeld nog geen 1% respectievelijk iets meer dan 2% van de totale waarde van uw vastgoed. Laten we wel zijn, als u uw auto tegen schade verzekert, waarom zou u uw vastgoedbezit dan niet beschermen tegen deuken via zon successierechtverzekering? Overleg wel met uw fiscalist, want het zou jammer zijn als deze successierechtverzekering belast wordt met successierechten.


Lilian ter Doest heeft als fiscalist bij een groot accountantskantoor gewerkt en is inmiddels meer dan tien jaar vermogensstructureerder bij Fortis.

Bron: Overgeld.nl 26 februari 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant