Te laat met indienen kinderopvangtoeslag
kinderopvangtoeslag Voor 1 april moet je toeslagen hebben aangevraagd, anders vervallen deze. Uitstel kan je alleen maar krijgen indien je uitstel voor de inkomstenbelasting hebt gekregen. De aangiftetermijn voor de aangifte inkomstenbelasting is echter in eerste instantie vanuit de belastingdienst verlengd naar 6 april. Ik was in de veronderstelling dat deze verlenging ook een uitstel betekent voor de aangiftetermijn kinderopvangtoeslag. Beiden (aangifte IB en kinderopvangtoeslag) heb ik ingediend op 5 april. Groot is mijn verbazing dat ik op heden een afwijzing heb gekregen van de belastingdienst met betrekking tot de kinderopvangtoeslag omdat ik te laat ben met indienen. Klopt dit?


Over deze kwestie zijn kamervragen gesteld, die overigens nog niet beantwoord zijn. Ik zou u aanraden een brief naar de belastingdienst te schrijven waarin u verwijst naar de onduideljkheid omtrent de uiterste termijn van indiening van toeslagaanvragen en verzoekt om een coulante behandeling.

Bron: Overgeld.nl 1 mei 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant