Te veel betaalde zorgpremie laat op zich wachten
zorgpremie DEN HAAG - Honderdduizenden belastingplichtigen krijgen op zijn vroegst eind dit jaar de over 2006 door hen te veel betaalde premies voor zorgkosten en werknemersverzekeringen zoals WW terug van de Belastingdienst.

Eerst moet de fiscus de 430.000 personen nog per brief vragen om hun financile gegevens door te geven over het jaar 2006. Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) en staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financin) hebben dat dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven. Ze erkennen dat het vooralsnog niet gelukt is om zelf een structurele oplossing te vinden om de noodzakelijke gegevens van uitkeringsinstantie UWV bij de Belastingdienst te krijgen. Als gevolg van automatiseringsproblemen loopt die overdracht al lange tijd niet goed. Om die reden kunnen toeslagen of inhoudingen over 2006 door de fiscus niet definitief verrekend worden. Het probleem doet zich voor bij 65-plussers met meerdere pensioenen en mensen tot 65 jaar met meerdere werkgevers.Donner en De Jager waarschuwen dat vergelijkbare problemen zich ook over dit jaar kunnen voordoen. De VVD eist opheldering in een spoeddebat van beide bewindslieden. Volgens VVD-Tweede Kamerlid Ineke Dezentjé is dit geen uitleg maar het optrekken van nog meer mist. Het CDA wil in ieder geval nog voor het zomerreces van de Kamer een debat met de bewindslieden. Volgens regeringspartij moet dit probleem zo snel mogelijk opgelost worden en moet een herhaling dit jaar worden voorkomen.
Bron: Algemeen Dagblad 19 juni 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant