Transportsector perplex over hogere dieselaccijns
Transportsector ZOETERMEER - De transportsector is verbijsterd en perplex over de mogelijke kabinetsplannen diesel duurder te maken. Transport en Logistiek Nederland (TLN) spreekt van een ordinaire belastingmaatregel die enkel de economie schaadt en niets oplevert voor het milieu.

Volgens de kersverse TLN-voorzitter Alexander Sakkers zijn dieselrijders voornamelijk zakelijke rijders die geen meter minder zullen rijden door een mogelijke accijnsverhoging. Maandag meldden Haagse bronnnen dat de accijns op een liter diesel per 1 juli volgend jaar drie cent omhoog gaat, op 1 januari 2009 komt er nog een cent bovenop. De accijns op benzine gaat in tegenstelling tot eerdere berichten niet omhoog. Het kabinet maakt de plannen op Prinsjesdag bekend. Staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financin weigerde dinsdag in de Tweede Kamer in te gaan op vragen. Verladersorganisatie EVO hekelt de dieselplannen als een forse kostenstijging voor het bedrijfsleven. De rekening zou 170 miljoen euro per jaar bedragen. Volgens de autobranche (Bovag en RAI Vereniging) zijn de plannen alleen bedoeld om de rijksbegroting sluitend te maken. Tot het einde van de kabinetsperiode in 2010 zou de opbrengst, samen met een hogere btw (20 procent) 1,08 miljard euro bedragen. Milieudefensie juicht de kabinetsplannen toe als het eerste wapenfeit op milieugebied. TLN en EVO bestrijden dat diesel de meest vervuilende brandstof zou zijn. Omdat dieselmotoren zuiniger zijn dan benzinemotoren stoten zij volgens de transporteurs 20 tot 30 procent minder CO2 (kooldioxide) uit. Als het gaat om andere (voor de gezondheid) schadelijke stoffen zoals fijnstof, NOx (stikstofdioxide) en SO2 (zwaveldioxide), heeft de sector volgens TLN volop genvesteerd. De uitstoot is met 50 tot 80 procent gedaald, zowel wat trucks als personenauto's betreft. Het installeren van roetfilters en het weren van oude vrachtwagens uit stadscentra komen daarbij. Dieselmotoren veroorzaken volgens de sector op dit punt niet langer problemen, aldus TLN. Volgens EVO is diesel ook meer geschikt om bij te mengen met biobrandstof.

Bron: Volkskrant 4 september 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant