Uitleg over onjuiste aanbesteding
aanbesteding Rotterdam. De Tweede Kamer wil volstrekte opheldering van staatssecretaris De Jager (Financin, CDA) over het jarenlang bewust schenden van de aanbestedingsregels door de Belastingdienst.

Uit onderzoek van deze krant bleek zaterdag dat bij zeker 120 miljoen euro aan automatiseringsopdrachten bedrijven, waaronder IBM, zijn bevoordeeld. Woordvoerders van PvdA, VVD, CDA en SP willen dat De Jager in actie komt. Ferd Crone (PvdA) ziet graag over twee weken een brief waarin de staatssecretaris openheid geeft, en daarna mogelijk een debat. Crone: Daar zal het wel op uitdraaien. Foute aanbestedingen leken incidenten, maar nu lijkt bij de Belastingdienst toch een structureel probleem te zitten. De SP wil meteen na het reces een Kamerdebat. Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP): Deze gang van zaken ondermijnt het vertrouwen van burgers en bedrijven in de overheid. Veel bedrijven voelen zich benadeeld, omdat ze geen eerlijke kans hebben gekregen om opdrachten binnen te halen. Kamerlid Ger Koopmans (CDA) spreekt over een buitengewoon ernstige zaak. Koopmans: Alle overheidsdiensten moeten zich aan wetten en regels houden, maar zeker de Belastingdienst. Die instantie houdt elke dag weer mensen de regels voor. Volgens (ex-)ambtenaren van de Belastingdienst was tijdsdruk vanuit de Tweede Kamer een reden om de aanbestedingsprocedures te schenden. De Belastingdienst kreeg er steeds nieuwe taken bij. Koopmans: Dat is dus onzin. Wij hebben als Kamer altijd aan de staatssecretaris gevraagd: kan de Belastingdienst dit er nog wel bij hebben, of niet? Er is nooit gezegd dat het alleen kon als de regels geschonden zouden worden. De VVD-fractie wil bij monde van Ineke Dezentj (mijn verontwaardiging is groot) meer weten over de achtergronden. De staatssecretaris is ons een helder antwoord verschuldigd op de vraag waarom de regels zijn overtreden. Staatssecretaris De Jager wilde vanmorgen niet reageren. Hij wacht een intern onderzoek naar de aanbestedingen bij de Belastingdienst af, aldus een woordvoerster. Dat onderzoek duurt al enkele weken en begon toen NRC Handelsblad informatie had opgevraagd over het aanbesteden van automatiseringsopdrachten. De misstanden rond aanbestedingen bij de Belastingdienst staan niet op zich. Afgelopen weken ontstond ophef over soortgelijke kwesties bij andere ministeries.

Bron: NRC Handelsblad 13 augustus 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant