Vakantiewerk rechten en plichten
Vakantiewerk Vakantiewerk is populair, maar niet iedereen kent zijn rechten en plichten, of de fiscale gevolgen. OverGeld zet ze voor u op een rij.

Nooit eerder was vakantiewerk zo populair. Wie denkt dat de 'jeugd van tegenwoordig' niet van aanpakken weet, heeft het mis. Driekwart van de jongeren tussen 15 en 23 jaar laat dit jaar de handjes wapperen. Daarbij gaat het natuurlijk op de eerste plaats om snel geld verdienen. Voor veel jongeren is een paar weken aan de Costa Brava ht vakantie-ideaal. Iedere nacht stappen kost echter een paar centen, dus wordt er deze weken hard gewerkt en gespaard, zegt Ton Sluiter (41), manager marketing en communicatie bij StartPeople, een van de grootste uitzendbureaus die momenteel vol campagne voert voor vakantiewerk. Sluiter beaamt de groeiende populariteit van een vakantiebaantje. We hadden de eerste week van mei 30 40 procent meer inschrijvingen dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was toen al een record. Het is een stijgende trend die een paar jaar geleden werd ingezet. Volgens Sluiter loopt ook steeds meer vakantiewerk via het uitzendbureau. Vroeger gingen veel jongeren in de zomermaanden aan de slag in het grijze of zwarte circuit. Ze kwamen aan een baantje via iemand binnen het bedrijf. De laatste jaren zien we echter een tendens dat het midden- en kleinbedrijf vakantiewerk goed wil reguleren. Het risico van een ongeluk op de werkplek met een arbeidskracht die zwart wordt uitbetaald en dus onverzekerd is, wil niemand lopen. Vandaar dat ook kleinere bedrijven steeds vaker vakantiewerk uitbesteden aan uitzendbureaus, waar alles wel goed volgens de wet is geregeld.Rechten onbekend FNV Jong is daar ook blij mee. De organisatie is onlangs een landelijke campagne gestart om jongeren te informeren over hun rechten en plichten. Want nog steeds zijn veel jongeren slecht op de hoogte wat wel en niet kan, zegt bestuurster Rene de Vries (20). Ons doel is de jonge vakantiewerkers weerbaarder te maken. Daarvoor hebben we onze site www.workpower.nl volledig vernieuwd. Volgens de jonge FNV-bestuurster weten veel jongeren niet eens wat het wettelijke minimumloon is, hoe lang ze op een dag mogen werken en in hoeverre ze zwaar werk mogen verrichten. We moeten ze ook tegen zichzelf in bescherming nemen. Zo kwamen we pas nog een meisje van 15 tegen die als animator werkte op een camping. Ze vond haar baantje helemaal waanzinnig, maar was wel veertien uur aan n stuk aan de slag zonder dat ze het in de gaten had. Dat kan natuurlijk niet.Horeca en zakelijke dienstverlening populair Rene de Vries noemt specifiek de horeca als populairste sector voor vakantiewerk. Je werkt vaak met leeftijdsgenootjes voor een publiek dat ook jong is en je verdient nog eens extra dankzij de fooien. Achter de tap van een strandtent of kroeg heb je bovendien aanzien. Midden juli gaan FNV Jong en TMF (The Music Factory) met hun populaire programma 'Reaction' dus het strand op om vakantiewerkers bij te praten over loon en werktijden. We zullen ze onder meer waarschuwen voor te hoge werkdruk. Ton Sluiter noemt naast de horeca de zakelijke dienstverlening een gewilde omgeving voor vakantiewerkers. Denk daarbij aan callcenters of secretarieel werk. Om dat te kunnen, moet je wel wat meer in je mars hebben en daar selecteren we ook op. In tegenstelling tot vroeger is het heel normaal dat vakantiekrachten bij hun inschrijving bij een uitzendbureau een compleet cv inleveren. En dan laten we ze voor werk dat een bepaald denkniveau vereist ook nog een test doen.Productiewerk uit de gratie Opmerkelijk genoeg raakt het ouderwetse productiewerk steeds meer uit de gratie. Baantjes aan de lopende band worden ook door de regeltjes ontmoedigd. Zo is het wettelijk verboden dat iemand onder de 18 jaar dat soort werk doet. Jongeren laten dus weliswaar meer de handjes wapperen dan vroeger, maar zijn wel selectiever met het soort werk dat ze willen doen. Bovendien is er voor dit soort zwaar en vuil werk ook veel concurrentie van goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa. En wat we dit jaar ook zien, is dat steeds meer jongeren bewust een vakantiebaan uitzoeken die aansluit bij hun wensen voor een toekomstige vaste baan. Met name onder meisjes is dat gevoel heel sterk, zegt de FNV-bestuurster, wat overigens wordt bevestigd door de manager van StartPeople. Ook een vakantiebaan staat goed op iemands cv. Daar begint het vaak mee. Werkgevers willen graag mensen die al op jonge leeftijd van aanpakken weten. Sparen voor de vakantie en de latere beroepscarrire zijn volgens Rene de Vries dus de belangrijke motivaties om na het schooljaar aan de slag te gaan. Maar ook de toegenomen hang naar luxe onder jongeren speelt een belangrijke rol. Een mobieltje met de laatste snufjes bijvoorbeeld of dure merkkleding is voor veel jongeren genoeg reden om in een paar weken zoveel mogelijk geld bij elkaar te verdienen.Rechten en plichten hangen af van leeftijd 13- en 14-jarigen 13- en 14-jarigen mogen alleen 'niet-industrile hulparbeid van lichte aard' verrichten. Als 13- of 14-jarige moet je altijd onder toezicht werken. Je mag dus niet in een fabriek aan de slag of werk doen dat risico's met zich meebrengt. Ook mag je geen kassawerk doen. Voor 13- en 14-jarigen bestaat er geen minimumloon. Nachtdiensten en op zondag werken is verboden; maximaal 5 werkdagen per week; minimaal 14 uur rust; niet werken na 19.00 uur 's avonds en niet voor 07.00 uur 's morgens; niet meer dan 7 uur per dag werken; maximaal 35 uur per week werken; maximaal 4 weken werken, waarvan maximaal 3 weken achter elkaar. 15-jarigen 15-jarigen mogen alleen 'niet-industrile hulparbeid van lichte aard' verrichten. Je mag dus niet in een fabriek aan de slag of werk doen dat risico's met zich meebrengt. Ook mag je geen kassawerk doen. Wat je wel mag: vakken vullen, oppassen, auto's wassen, helpen bij het rondbrengen van folders/huis-aan-huisbladen, helpen bij schoonmaken, bollen pellen, helpen in de keuken van een bejaardentehuis. Op zondag werken is in principe niet toegestaan, gebeurt het wel dan zaterdag vrij; maximaal 5 werkdagen per week; minimaal 12 uur rust. Tijdens vakantie mag je: niet werken na 19.00 uur en niet voor 07.00 uur 's morgens; niet meer dan 8 uur per dag werken, maximaal 40 uur per week werken, maximaal 6 weken werken, waarvan maximaal 4 weken achter elkaar. Bij het bezorgen van een ochtendkrant mag om 06.00 uur worden begonnen. 16-jarigen Als je 16 bent mag je allerlei soorten werk doen, zolang het niet gevaarlijk of schadelijk is voor je gezondheid. Risicovolle werkzaamheden zijn alleen toegestaan onder toezicht van een ervaren collega. Houd je altijd aan de veiligheidsvoorschriften. Je mag niet werken tussen 22.00 uur en 06.00 uur of 23.00 uur en 07.00 uur; je rust moet minimaal 36 uur per week bedragen; minimaal 4 vrije zondagen per 13 weken; als je op zondag werkt, dan is zaterdag een vrije dag; nachtdiensten zijn verboden; maximale arbeidstijden: per dienst maximaal 9 uur, per week maximaal 45 uur; per 4 weken gemiddelde arbeidstijd van 40 uur per week. 17-jarigen Als je 17 bent mag je allerlei soorten werk doen, zolang het niet gevaarlijk of schadelijk is voor je gezondheid. Risicovolle werkzaamheden zijn alleen toegestaan onder toezicht van een ervaren collega. Houd je altijd aan de veiligheidsvoorschriften Je mag niet werken tussen 22.00 uur en 06.00 uur of 23.00 uur en 07.00 uur; je rust moet minimaal 36 uur per week bedragen; minimaal 13 vrije zondagen per 52 weken; als je op zondag werkt, dan is zaterdag een vrije dag; nachtdiensten zijn verboden; maximale arbeidstijden: per dienst maximaal 9 uur, per week maximaal 45 uur, per 4 weken gemiddelde arbeidstijd van 40 uur per week. 18 jaar en ouder Je rust moet minimaal 36 uur per week bedragen of 60 uur per periode van 9 x 24 uur; deze rusttijd mag 1 x per 5 weken worden ingekort tot 32 uur; dagelijkse rust minimaal 11 uur per 24 uur, eenmaal per week in te korten tot 8 uur; de werkgever mag je verplichten tot overwerk, tot een maximale arbeidsduur per week van 54 uur; overwerk hoort incidenteel te zijn; maximale arbeidstijden (structureel): per dienst 9 uur, per week 45 uur, per 13 weken een gemiddelde arbeidsduur van 40 uur per week (520 uur).Bijverdienste en... kinderbijslag Als je nog geen 16 jaar bent en thuis woont, mag je net zoveel bijverdienen als je wilt. Ben je 16 of 17 jaar en woon je thuis, dan mag je per kwartaal maximaal 1196 netto verdienen. Ga je daar overheen, dan krijgen je ouders over dat kwartaal geen kinderbijslag voor jou. Woon je niet thuis, maar ontvangen je ouders wel kinderbijslag voor jou, dan mag je netto 1691 per drie maanden verdienen. Wanneer je ouders tweevoudige kinderbijslag voor jou ontvangen, is dat 1042 netto per kwartaal. Ben je 18 jaar of ouder, dan heb je niet meer te maken met kinderbijslag. Misschien wel met studiefinanciering of een tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage. In de maanden juni, juli en augustus mag je boven op het vastgestelde bedrag nog eens 1100 netto bijverdienen met een vakantiebaantje, zonder dat de kinderbijslag in gevaar komt. Maar let op: dit geldt alleen als het echt om vakantiewerk gaat. Dus niet als je dit werk buiten deze maanden ook doet. Ook handig om te weten: krijg je geld terug van de belasting, dan telt dat als inkomen. Elk bedrag boven de 800 dat je ontvangt, moet je melden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat is de instantie die de kinderbijslag uitbetaalt. De bedragen kunnen gedurende het jaar veranderen.Bijverdienste en... studiefinanciering Naast je studiefinanciering mag je in 2007 in totaal 10.630,74 netto bijverdienen.Kom je boven dat bedrag, dan moet je je studiefinanciering voor dat jaar stopzetten. Je moet dan ook je ov-studentenkaart inleveren. Doe je dit niet, dan kom je later in de problemen. Je inkomsten worden gecontroleerd bij de belastingdienst. Blijkt dat je boven de grens zit, dan moet je het te veel verdiende geld met rente terugbetalen. Als je je ov-kaart in bezit houdt terwijl je er geen recht op hebt, betaal je per maand een boete.Bijverdienste en... belasting Er wordt automatisch belasting ingehouden van je loon. Aangezien je maar een deel van het jaar werkt of slechts een paar uur per week, betaal je meestal te veel belasting. Dit kun je terugkrijgen door een Tj-biljet in te vullen. Je kunt het biljet opvragen bij de belastingdienst.Effe pauze Een pauze die langer duurt dan een kwartier wordt in de regel niet uitbetaald. De werkgever kan je dan ook niet verplichten om tijdens de pauze aanwezig te blijven op de werkvloer of in het gebouw. De pauze is nadrukkelijk geen arbeidstijd, maar vrije tijd. De wettelijke regels voor pauzes: bij een dienst langer dan 5,5 uur, heb je recht op minimaal 30 minuten pauze. Duurt de dienst langer dan 8 uur, dan heb je recht op minimaal 45 minuten pauze, waarvan 30 minuten aaneengesloten. Draai je een dienst van 10 uur of langer, dan heb je recht op minimaal 1 uur pauze, waarvan 30 minuten aaneengesloten.
Bron: Overgeld.nl 19 juni 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant