Valt het verloten van dividend op premieobligaties onder de kansspelbelasting
kansspelbelasting Ik bezit Premieobligaties in een buitenlandse staat met de volgende regels: - Het dividend wordt 3 keer per jaar belastingvrij verloot en de betreffende staat zet (als ik iets gewonnen heb) per direct het bedrag in op mijn bankrekening. - Men kan het toeval enigszins beperken door bijvoorbeeld een serie van 20 obligaties te kopen. In dat geval krijgt men bij 1 trekking per jaar gegarandeerd 0,7% van de inleg. Koopt men een serie van 40 dan krijgt men dus 1,4%. Dit wordt gezien als een garantiewinst. - De obligaties hebben een looptijd van 5 jaar en kunnen dagelijks worden verkocht tegen de geldende dagkoers. - Na 5 jaar krijgt men het nominale bedrag terug. Bij een inleg van 5000 euro krijgt men na 5 jaar dus 5000 euro terug. - De hoofdprijs bestaat bij elke trekking uit ongeveer 100.000,00 euro. Wordt het verloten van het dividend ook gezien als een kansspel, zelfs wanneer men het toeval kan beperken? Is men bij het winnen van de hoofdprijs in Nederland kansspelbelasting verschuldigd of is men alleen belasting in box 3 verschuldigd?

De waarde van uw obligaties valt in box 3. U zult dus de waarde in het economisch verkeer van de obligaties op 1 januari en 31 december van het belastingjaar moeten vaststellen. In principe is de opbrengst verder onbelast in box 3 (tenzij de opbrengst zo hoog is dat deze op 1 januari/31 december nog op uw rekening staat natuurlijk).


Lees verder

Bron: Overgeld.nl 14 september 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant