Van belasting betalen worden we gelukkig
belasting amsterdam - Economische politiek die zich richt op groei, inflatie, beurskoersen, werkgelegenheid, koopkracht of welk ander vertrouwd economisch begrip dan ook; voor Menno Middeldorp hoeft het allemaal niet meer. De Rabobank-econoom schrijft in een artikel dat vandaag verschijnt dat het tijd wordt voor economisch beleid op basis van de vraag of het bijdraagt aan het geluk van burgers, en hoeveel.

En dat is geen zweverig gezwets, aldus Middeldorp. Zijn punt: op grond van het onderzoek dat nu voorhanden is, kan in grote lijnen worden bepaald welk beleid wel en welk beleid niet bijdraagt aan geluk. Geluk is te meten. Het wordt helemaal mooi als de overheid de verfijning van dit soort onderzoek gebaseerd op de eenvoudige enqute: vragen of iemand gelukkig is en hoe dat komt gaat stimuleren. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Ruut Veenhoven van de Erasmus Universiteit doen regelmatig onderzoek naar de stand van het geluk. De uitkomsten betreffen vaak open deuren, zoals de bevestiging van het clich geld alleen maakt niet gelukkig: de Nederlandse bevolking is er de afgelopen dertig jaar met het stijgen van de welvaart gemiddeld niet veel tevredener op geworden (zie grafiek).Maar soms spreken de onderzoeksresultaten tot de verbeelding, bijvoorbeeld als het gaat om de omstandigheden die het meest bijdragen aan het geluksgevoel van burgers. Middeldorp citeert een onderzoek van de universiteit van British Columbia, waaruit blijkt dat een achteruitgang van de gezondheid 0,6 punten scheelt op een schaal van 10 punten, scheiding zon 0,5 punten ellende creert, terwijl daling van het inkomen met eenderde een min van 0,2 punten veroorzaakt.Daaruit zijn lessen te trekken, zegt Middeldorp. Bijvoorbeeld: blijkbaar heeft ons inkomen veel minder effect op ons geluk dan onze gezondheid. Het rantsoeneren van gezondheidszorg is dan ook een van de minst aantrekkelijke opties, schrijft de econoom. Wellicht zijn hogere belastingen ter financiering van een betere gezondheidszorg juist geluksverhogend.Een ander voorbeeld betreft de vraag of de arbeidsmarkt flexibeler moet worden, de lonen meer afhankelijk van vraag en aanbod. Volgens het onderzoek maakt dat mensen onzeker over hun baan en daar worden ze ongelukkig van: om precies te zijn 0,3 punt ongelukkiger. Niet doen dus? Toch wel, zou de universiteit van British Columbia zeggen, want werkloosheid maakt ng ongelukkiger: 0,6 punten. Kiezen voor werkloosheidsbestrijding dus, zo nodig met flexibilisering.
Bron: Volkskrant 14 februari 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant