Verdere verlaging van winstbelasting omstreden
winstbelasting DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag gereserveerd gereageerd op plannen van staatssecretaris De Jager van Financin om de belasting op winst en arbeid te verschuiven naar heffingen op milieu. In het regeerakkoord is al een beperkte vergroening van het belastingstelsel afgesproken, maar De Jager wil na volgend jaar verder gaan. In het Belastingplan voor 2009 zal ik concrete voorstellen doen.

Het CDA, De Jagers eigen partij, is voorstander van een vergroening van het belastingstelsel. Maar, zegt het Kamerlid Kortenhorst, ik weet niet zeker of een verlaging van de vennootschapsbelasting het eerste instrument is waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft. Kortenhorst ziet meer in maatregelen die vooral ten goede komen aan kleinere bedrijven. Het grote bedrijfsleven profiteert per saldo meer van een verlaging van de winstbelasting. De SP, de grootste oppositiepartij, is zonder meer tegenstander van een lagere vennootschapsbelasting, zelfs als dat tot vergroening leidt. Ik wil niet nog verder in een race naar de bodem. Nederland loopt al voorop bij het verlagen van de vennootschapsbelasting, zegt het Kamerlid Irrgang. Hij doelt daarmee op het wetsvoorstel Werken aan Winst dat eind vorige jaar door de Tweede Kamer is aangenomen. Het tarief voor de winstbelasting ging toen omlaag naar 25,5 procent. Oppositiepartij VVD is vanwege andere redenen niet blij met de plannen. Milieuheffingen zijn een instabiele vorm van belasting. Als ze daadwerkelijk het effect hebben dat wordt beoogd, verdampt de grondslag, vreest het Kamerlid Dezentj Hamming. Zij wijst ook op Japan, dat ieder land dat zijn winstbelasting tot onder de 25 procent verlaagt, beschouwt als een belastingparadijs. Japanse bedrijven die dochters in zulke landen hebben krijgen in hun thuisland te maken met extra belastingen. Dat zal Japanse bedrijven niet stimuleren om in Nederland te investeren, voorziet Dezentj Hamming. Ik zal met de Japanners gaan overleggen, zegt De Jager in een reactie. CDA, VVD en SP hebben een meerderheid van 88 zetels in de Tweede Kamer.De PvdA, GroenLinks en D66 reageerden uitermate positief. Ik zet me al jaren voor een vergroening van het belastingstelsel in, zegt Ferd Crone van de PvdA. Ik ben heel positief over deze richting.Vorige week zei De Jager op een symposium in Brussel dat hij het belastingverschil tussen schonere en vuilere autos wil vergroten en dat de belasting op vervuilende brandstoffen als diesel wat hem betreft omhoog kan. Milieuminister Cramer kondigde een paar dagen later aan dat ze fiscaal wil stimuleren dat leaserijders in schonere autos gaan rijden.
Bron: Volkskrant 28 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant