Vergeefs verzet haagsma tegen hogere tax
Vergeefs EMMELOORD - Vanwaar dat automatisme om de gemeentelijke belastingen jaarlijks met twee procent te verhogen en je het recht voorbehouden de onroerend zaakbelasting zelfs met meer te verhogen? Terwijl de gemeente elk jaar geld overhoudt? Voor de vierde keer probeerde Politieke Unie-fractieleider Wiemer Haagsma het automatisme uit de belastingverhogingen te halen.


Voor de vierde maal tevergeefs. Ook nu dreigt in 2008 bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing twee procent te stijgen. Terwijl het afval verbranden in Alkmaar twee procent goedkoper wordt. Onze burgers betalen jaar na jaar te veel belasting, aldus Haagsma.

Bron: De Stentor 27 april 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant