Vergeten extraatje voor minima
extraatje Langdurigheidsregeling heet het extraatje voor bijstandsgerechtigden. Zon belastingvrije toeslag is natuurlijk lekker, maar veel minima hebben er werkelijk nog nooit van gehoord. En dan maak je er uiteraard ook geen gebruik van.


Naar schatting 40 procent van de bijstandsgerechtigden heeft vorig jaar de langdurigheidstoeslag laten lopen. Niet omdat ze het extraatje niet wilden, maar omdat de voorziening gewoon onbekend is.


De langdurigheidsregeling is sinds 2004 van kracht. Voor Nederlanders tussen de 23 en 65 jaar oud, die tenminste vijf jaar lang ononderbroken op bijstandsniveau hebben geleefd en in die periode geen betaald werk of een aan werk gerelateerde uitkering hebben gehad, mogen gebruik maken van dit extraatje.


Deze belastingvrije meevaller is bedoeld om oude of versleten huisraad te vervangen of andere noodzakelijke aankopen te doen, maar mag naar vrij inzicht worden besteed. De voorwaarden en bedragen zijn landelijk vastgesteld. In 2006 waren de bedragen 331 (alleenstaanden), 425 (alleenstaande met kinderen) en 473 voor samenwonenden of gehuwden.


De gemeenten hebben geen vrijheid om van deze regels af te wijken, maar kunnen wel naar eigen inzicht bepalen of iemand aan de voorwaarden voldoet. Vorig jaar zomer is de wet nog uitgebreid voor WAOers met een arbeidsgeschiktheid van minder dan 45 procent, omdat ook zij in de praktijk moeilijk aan werk kunnen komen. De grenzen om voor de regeling in aanmerking te komen zijn echter streng. Zit je een paar euro boven de gestelde inkomenseisen, dan vervalt het recht.


Toen de regeling in 2004 van kracht werd, hield het ministerie van Sociale Zaken rekening met 138.000 toeslagen van in totaal 55 miljoen euro. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werd 33 miljoen euro uitgekeerd.


De overgebleven 22 miljoen gaat niet terug de staatskas in, maar blijft van de gemeenten. Volgens Sociale Zaken mogen die er zelf een bestemming aan geven. Waar het geld heen gaat, is onduidelijk: elke gemeente zal er weer anders mee omgaan. Het aantal bijstandsgerechtigden bedroeg in 2005 ongeveer 330.000 en nog eens ruim 700.000 burgers ontvingen een arbeidsongeschiktheidsuitkering op het minimum. Geschat wordt dat circa 150.000 mensen al vijf jaar of langer op bijstandsnorm leven en dus voor de regeling in aanmerking komen.


Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vroeg in 2005 aan 1421 mensen uit de doelgroep naar de bekendheid van een aantal sociale uitkeringen, waaronder deze langdurigheidstoeslag. Hieruit bleek dat tussen 50 en 74 procent van de ondervraagden niet of nauwelijks had gehoord van de toeslag. Sociale Zaken verstuurt wel een nieuwsbrief naar al zijn clinten waarin de regeling wordt gemeld. Ook verschijnt er in sommige plaatselijke weekbladen eens per jaar informatie over de toeslag die deel uitmaakt van de bijzondere bijstand. Toch blijkt dit niet voldoende. Naast WAOers weten ook ouderen hun weg hierin moeilijk te vinden. ,,We kennen het probleem, zegt Sociale Zaken. ,,Er ligt het plan om in 2007 via radiospotjes en kranten extra aandacht te besteden aan deze doelgroepen. De nieuwe regering beslist hierover, zegt een woordvoerster.


Toch blijven verschillende gemeenten van mening dat de burger hierin ook een eigen verantwoordelijkheid heeft.

Bron: Algemeen Dagblad 17 april 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant