Vermogensrendementheffing wordt niet altijd rechtvaardig geheven
Vermogensrendementheffing Min vraag heeft betrekking op de vermogensrendementsheffing als je als oudere je huis verkoopt en daar een goedkoper appartement voor terugkoopt. Het tijdstip waarop is hier van belang. Als dit aan het eind van het jaar plaatsvindt betaalt men veel te veel aan vermogensrendementsheffing. Een pro rata verdeling van het opgebouwde vermogen in dat jaar zou veel eerlijker zijn.


Ik kan mij voorstellen dat u dit liever anders zag, maar de regeling is nu eenmaal zoals hij is. Wel hebben 65-plussers met een inkomen tot 18.539 euro vaak recht op een toeslag op het heffingsvrije vermogen in box 3.

Bron: Overgeld.nl 29 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant