Verschuiven van belastingen op arbeid en winst naar milieubelastingen
milieubelastingen Staatssecretaris De Jager speelt in op de mogelijkheden in het coalitieakkoord om verder te gaan met het verschuiven van belastingen op arbeid en winst naar milieubelastingen. De Jager zegt dit in vraaggesprekken met dagblad De Telegraaf en Het Financieele Dagblad.


In de Telegraaf zegt De Jager concreet te willen werken aan vermindering van de administratieve lastendruk. De staatssecretaris wil over een breed front van ondernemingen gaan werken met zogenoemd handhavingsconvenanten waarbij onderneming en fiscus op voorhand uitgaan van vertrouwen bij de aangifte van diverse belastingen. Het geeft meer zekerheid vooraf en minder administratieve lasten, aldus de bewindsman.


In het interview met Het Financieele Dagblad onderstreept De Jager het belang van belastingheffing als sturingsinstrument. Met belastingen verbeter je de markt, zegt de staatssecretaris.

Bron: Ministerie van Financin 27 maart 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant