Vertraging nieuwe belastingaangifte
belastingaangifte den haag - De Belastingdienst houdt er rekening mee dat de problemen rond de gegevensuitwisseling met de uitvoeringsorganisatie UWV tot vertraging zullen leiden bij het project vooringevulde aangifte (VIA). De voorbereiding van delen van VIA is op de lange baan geschoven in afwachting van een onderzoek naar de problemen bij deze zogeheten operatie Walvis (Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale-verzekeringswetten).

Walvis trad op 1 januari vorig jaar in werking, en was bedoeld om de administratieve lasten van het bedrijfsleven te verlagen. Bedrijven zouden voortaan kunnen volstaan met het leveren van loongegevens aan de Belastingdienst, die de informatie op zijn beurt zou doorgeven aan het UWV. Maar eerder dit jaar werd duidelijk dat Walvis tot een administratieve chaos heeft geleid. Honderdduizenden bedrijven moesten de loongegevens van hun werknemers opnieuw opsturen, omdat de uitwisseling tussen Belastingdienst en UWV in het honderd liep. Staatssecretaris De Jager van Financin beloofde een boze Kamer vorige maand dat er op Prinsjesdag meer duidelijkheid komt. De fiscus wil pas daarna beslissen over het project VIA, waarbij de Belastingdienst steeds meer gegevens van burgers en bedrijfsleven al zelf invult. Die gegevens moeten onder andere komen van werkgevers, banken en verzekeraars. Tot dusver was het streven volgend jaar de eerste stappen te zetten naar de vooringevulde aangifte. Het VVD-Kamerlid Dezentj-Hamming opende maandag een meldpunt op internet waar burgers en bedrijven hun klachten kunnen doorgeven. Dezentj wil met overbelasting.com de klachten bundelen en zo de omvang van het probleem duidelijk maken: De belastingbetaler verdient een soepel functionerende belastingdienst in plaats van deze chaos.
Bron: Volkskrant 24 juli 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant