Vliegtax verbetert milieu niet
verbetert AMSTERDAM - De milieuwinst van de nieuwe belastingheffing op vliegtickets is minimaal. Op lange termijn is het milieueffect zelfs nihil, zo blijkt uit de studie van SEO Economisch Onderzoek dat het ministerie van Financin maandag naar de Tweede Kamer stuurde.

Het kabinet presenteert de nieuwe heffing op vliegtickets als een vergroening van het belastingstelsel, hoewel het niet de bedoeling is het aantal vluchten te beperken. Het Milieu- en Natuurplanbureau oordeelt dan ook dat het effect van een milieuheffing op tickets nihil zal zijn in 2020. De groei van Schiphol wordt begrensd door geluid en niet door vliegtax, zo zegt het MNP. Elke ruimte die op Schiphol ontstaat door duurdere tickets, zal gevuld worden, omdat de vraag naar vliegen groot genoeg is.Rond 2011 is er wel milieuwinst. Uit de SEO-studie blijkt dat praktisch elke andere variant die SEO onderzocht een sterker effect heeft op de uitstoot door vliegtuigen dan de keuze van het kabinet.Het kabinet belast alleen de vertrekkende passagiers en niet de transferpassagiers of de vrachtvluchten. Als gevolg daarvan daalt de uitstoot van schadelijke gassen rond 2011 tussen de 3 en 9 procent. Wanneer gekozen was voor een heffing van 13,75 euro op alle tickets dus ook op die van de transferpassagiers zou het aantal transferpassagiers meteen met 38 procent afnemen. De uitstoot van vliegtuiggassen zou op Schiphol met 14 tot 19 procent afnemen.Voor de wereld als geheel is er geen winst. SEO stelt dat de transferpassagiers zonder veel problemen via andere luchthavens dan Schiphol zullen vliegen. Ook de vrachtmarkt blijkt gevoelig voor prijsverhogingen. Het kabinet voert geen vliegtax op vracht in. Zou dat wel gebeuren, dan is een heffing van 5,25 euro per 100 kilo vracht genoeg om het verkeer met 23 procent te laten dalen.

Bron: Volkskrant 2 oktober 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant