Vooringevulde aangifte 2008 wordt een pilot
Vooringevulde Er is besloten om de vooringevulde aangifte in 2008 (VIA 2008) nog niet landelijk in te voeren. Dit vanwege de knelpunten in de loonaangifteketen. Het voorinvullen van gegevens zal in 2008 beperkt plaatsvinden. De Belastingdienst zou in 2008 starten met de vooringevulde aangifte: in de aangifte Inkomstenbelasting 2007 zou een beperkt aantal gegevens worden vooringevuld. De beschikbaarheid en kwaliteit van de loongegevens is hiervoor op dit moment onvoldoende. Dit blijkt uit de integrale probleemanalyse loonaangifteketen van UWV en de Belastingdienst die naar de Tweede Kamer is gestuurd. In 2008 wordt gestart met het voorinvullen van de aangiften van medewerkers van de Belastingdienst en wellicht ook het UWV. Zij kunnen vrijwillig deelnemen aan de Pilot Vooringevulde aangifte 2008. Op deze wijze kunnen de ontwikkelde processen en producten, waaronder het aangifteprogramma, in de praktijk worden beproefd. Zo kunnen onvoorziene problemen aan het licht komen en opgelost worden, voordat de vooringevulde aangifte landelijk wordt ingevoerd.

Bron: Ministerie van Financin 26 september 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant