Vrij ozb tarief onbegrijpelijk
onbegrijpelijk DEN HAAG - De VVD en de Vereniging Eigen Huis (VEH) vinden het onbegrijpelijk dat gemeenten weer de vrijheid krijgen om de hoogte van de onroerendezaakbelasting (ozb) te bepalen. Volgens VVD-Tweede Kamerlid Willibrord van Beek zal dit leiden tot hogere ozb-heffingen. Voor huizenbezitters en bedrijven zal dit zeer nadelig uitpakken, aldus Van Beek dinsdag.

De vakcentrale MHP voor middengroepen en hoger personeelvreest zelfs dat de ozb-lasten in sommige gemeenten wel met 30 tot 40 procent zullen stijgen. Maandag sloten kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een akkoord waarin vastgelegd is dat de limiet op de ozb verdwijnt. Het vorige kabinet had de ozb juist gemaximeerd om te voorkomen dat gemeenten de heffing steeds verder zouden laten stijgen om hun begroting sluitend te maken. Het CDA, dat eerder met de VVD het ozb-plafond invoerde, ondersteunt nu het plan om gemeenten vrij te laten. Volgens CDA-Kamerlid Marleen de Pater zijn gemeenten gebaat bij meer ruimte. Volgens haar dient het gemeentebestuur zich wel volledig te verantwoorden over de financile keuzes aan de gemeenteraad. De Vereniging Eigen Huis (VEH) zegt verbijsterd te zijn en overweegt juridische stappen. De belangenvereniging vreest net als de VVD dat gemeenten de nieuwe ozb-regeling ruim gaan interpreteren en dat de woonlasten van veel huiseigenaren de komende jaren flink zullen stijgen. Een woordvoerder verwacht niet dat het Rijk of gemeenteraden in zullen grijpen als gemeentebesturen voorstellen doen voor veel hogere ozb-heffingen. Het Rijk kijkt alleen naar macro-effecten. In de praktijk houdt dat in dat individuele gemeenten de komende jaren kunnen doen wat ze willen.Uit de Atlas van de lokale lasten 2007 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) blijkt dat de meeste gemeenten nu al het maximale ozb-tarief berekenen. De gemeentelijke woonlasten stegen dit jaar gemiddeld met 3,8 procent. Huishoudens in Blaricum dragen met 1089 euro het meest bij aan de gemeentekas, en in Terneuzen met 437 euro het minst.
Bron: Volkskrant 5 juni 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant