Vrijwilliger let op de fiscus
Vrijwilliger Vrijwilligerswerk doen mensen om een heleboel redenen, maar meestal niet voor het geld. Dat wil niet zeggen dat er nooit een cent voor ontvangen wordt en waar geld ontvangen wordt, is de fiscus. Hoe gaat de fiscus nu om met ontvangsten uit vrijwilligerswerk?

Allereerst kijkt de belastingdienst voor wie u het vrijwilligerswerk doet. Fiscaal wordt u alleen gezien als vrijwilliger wanneer u werkzaamheden verricht voor een organisatie zonder winstoogmerk of voor een sportvereniging of sportstichting. Wanneer u dus wekelijks de ramen zeemt voor uw oude buurvrouw, ziet de fiscus dat niet als vrijwilligerswerk. Verhouding vergoeding / tijdsbeslag Verder is een heel belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk dat de vergoeding die u krijgt, niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat u doet. Iemand die viermaal per week de kleed- en doucheruimtes van zijn sportclub schoonhoudt en daarvoor 25 euro per maand ontvangt, wat neerkomt op 1 euro per uur, is dus een vrijwilliger. Is diezelfde persoon maar twee uur bezig met het schoonmaakwerk, dan komt het neer op een uurloon van 12,50. Dat is geen vrijwilligerswerk meer, de fiscus ziet de 25 euro dan gewoon als inkomen. Voor vrijwilligerswerk mag u dus een vergoeding ontvangen, maar u bent geen betaalde kracht. U mag dus geen marktconforme beloning voor uw werkzaamheden ontvangen. Wat een andere manier is om te zeggen dat u er geen normaal loon voor mag ontvangen. De belastingdienst neemt bij een uurloon onder de 4,50 ( 2,50 bij vrijwilligers onder de 23 jaar) aan dat de beloning niet marktconform is. Krijgt u meer, dan zult u dus aannemelijk moeten maken dat het niet om een marktconforme vergoeding gaat. Wat mag u nu belastingvrij ontvangen voor vrijwilligerswerk? De mogelijkheden hangen af van wat u ontvangt. U krijgt alleen uw werkelijke kosten vergoed. Hierover bent u dan geen belasting verschuldigd. U kunt dus alle kosten die u maakt voor postzegels, papier en telefoon vergoed krijgen. De organisatie mag u zelfs uw werkelijke kilometerkosten vergoeden, dus meer dan het normale maximum van 19 cent per kilometer. De werkelijke kilometerkosten vergoeden mag overigens alleen aan mensen die alleen hun werkelijke kosten vergoed krijgen. Ontvangt u dus behalve geld voor betaalde postzegels en gemaakte kilometers ook nog een algemene onkostenvergoeding, dan geldt weer het gewone maximum van 19 cent per kilometer. U ontvangt een onkostenvergoeding van niet meer dan 150 euro per maand en in totaal niet meer dan 1500 euro per jaar. Dit kunt u belastingvrij ontvangen. Houdt u wel de hoofdregel in de gaten; geen marktconforme beloning. Wanneer u dus voor 10 uur schoonmaken in de kantine van uw sportclub 80 euro ontvangt, dan wordt dit gezien als een marktconforme vergoeding. U hebt er dan dus niets aan dat uw totale beloning onder de 150 euro blijft. Het feit dat de onkostenvergoeding belastingvrij is, wil niet zeggen dat deze niet gekort kan worden op een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand. Wanneer u bijstand ontvangt, kunt u over vrijwilligerswerk het beste contact opnemen met uw gemeente, omdat hier geen landelijke regels voor zijn. De gemeente kan overigens besluiten niet te korten wanneer zij het vrijwilligerswerk nuttig vindt voor het vergroten van uw kansen op de arbeidsmarkt. U ontvangt een onkostenvergoeding van meer dan 150 euro per maand of in totaal meer dan 1500 euro per jaar. Wanneer u het gehele bedrag kunt onderbouwen met nota's dan is de vergoeding belastingvrij. Kunt u dit niet of maar gedeeltelijk, dan zult u de inkomsten moeten aangeven als resultaat uit overige werkzaamheden en mag u de kosten die u gemaakt heeft hierop in mindering brengen. Wanneer u als vrijwilliger betrokken bent bij een kerkelijke, levensbeschouwelijke, liefdadige, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling, dan kunnen uw onkosten soms als gift worden opgevoerd op uw aangifte. U hebt hier natuurlijk alleen wat aan wanneer u met het totaal van uw giften boven het bedrag van de drempel van giftenaftrek uitkomt. De drempel is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van 60. U kunt hiervan gebruikmaken wanneer u afziet van vergoeding van kosten die u voor de organisatie gemaakt hebt of wanneer u afziet van een eventuele vrijwilligersvergoeding als u daar recht op heeft. Wanneer u bijvoorbeeld postzegels zou kunnen declareren maar u doet dit niet, dan beschouwt de fiscus dit als een gift in natura. U mag deze niet gedeclareerde kosten dan opvoeren als gift op uw aangifte. Desgevraagd moet u wel met bonnetjes o.i.d. kunnen bewijzen wat u betaald heeft. Wanneer u uw autokosten niet declareert, mag u 19 cent per kilometer opvoeren als gift. Er zijn vrijwilligersorganisaties die verklaringen afgeven dat de vrijwilliger geen belastingvrije vergoeding van 1500 ontvangen heeft en dat de vrijwilliger daarom 1500 mag aftrekken als gift. Dit is niet altijd juist. Alleen wanneer de vrijwilliger ook werkelijk een vergoeding heeft ontvangen en vrij was deze te houden of terug te storten, mag de vrijwilliger de teruggestorte vergoeding opvoeren als gift. Om het nog iets gecompliceerder te maken heeft de belastingdienst in een aantal gevallen met vrijwilligersorganisaties afspraken gemaakt dat het rondje - eerst uitbetalen, dan terugstorten - niet nodig is. Voor u echter een niet ontvangen algemene onkostenvergoeding aftrekt als gift kunt u beter goed navragen of uw organisatie inderdaad een afspraak met de fiscus heeft dat uitbetalen en daarna terugstorten, niet nodig is.
Bron: Overgeld.nl 12 juli 2007


Belastingen in het nieuws


Bos gaat topinkomens aanpakken

Maatregel treft helft rijke huizenbezitters

Salaris top mag niet meer stijgen dan rest personeel

Salarisstijging top staatsdeelneming volgens cao

Wat gebeurt er als je samen een lot koopt en de hoofdprijs wint

Anwb verhouding belastingen is scheef

Belastingdienst int openstaande schulden in brabant